ŻYWY RÓŻANIEC

Jest międzynarodowym ruchem religijnym założonym w XIX w. przez Pauline - Marie Jaricot. Ruch ma charakter
modlitewny, a jego celem jest duchowe wspomaganie misji i tych intencji, które corocznie na każdy miesiąc podaje
Ojciec święty. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą (obecnie 20 osób).
Każda osoba z róży przez miesiąc rozważa jedną z tajemnic różańcowych.

W naszej parafii istnieje VIII róż różańcowych żeńskich i I róża męska. Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się
co miesiąc w pierwszą niedzielę miesiąca w Kliczkowie po Mszy św. o godz. 9:30, i w Osiecznicy po Mszy św.
o godz. 12:30. Podczas zmiany tajemnic podawane są intencje modlitewne na dany miesiąc.

Członkowie Żywego Różańca prowadzą także modlitwę różańcową lub koronkę do Miłosierdzia Bożego codziennie
przed Mszą św. wieczorną. Wspólnota uczestniczy także i animuje comiesięczną godzinną adorację Najświętszego Sakramentu w pierwsze czwartki miesiąca od godz. 17:00 do 18.00. Róże uczestniczą także w corocznych
pielgrzymkach Żywego Różańca do Sanktuarium Maryjnego w Krzeszowie oraz do innych miejsc pielgrzymkowych.

Członkowie wspólnoty angażują się w festyny parafialne, akcje roznoszenia opłatków, fundację intencji mszalnych
za kapłanów z racji dnia imienin, rocznicy święceń, lub Wielkiego Czwartku. Podczas procesji eucharystycznych lub maryjnych niosą parafialne sztandary i feretrony. Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego cała rodzina różańcowa spotyka
się na swoim „opłatku", gdzie podawane są plany duszpasterskie dla całej parafii. Duszpasterzem wspólnoty jest
ks. proboszcz Artur Kaproń.