SŁUŻBA LITURGICZNA

Lektorzy, ministranci, kandydaci, schola dziecięca „Chór Aniołów", schola młodzieżowa
oraz Chór Parafialny


Funkcjonuje nieprzerwanie od początków istnienia kościoła i parafii. Głównym zadaniem służby liturgicznej jest troska
o posługę podczas sprawowania Eucharystii i nabożeństw w kościele parafialnym w Osiecznicy, jak i w kościele filialnym
w Kliczkowie. Służba liturgiczna jest także wspólnotą, która wspomaga księży podczas wizyty kolędowej, angażuje się
w akcje parafialne jak np. festyn parafialny, roznoszenie korespondencji do rodzin parafii. Członkowie zespołów
ministranckich czy lektorskich mają swoje osiągnięcia sportowe, jak np. II miejsce w kategorii Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum w Dekanalnym Turnieju Piłki Halowej Służby Liturgicznej Dekanatu Bolesławiec w marcu 2015 roku.

Ministranci kierują się w swoim życiu prawami, z których najważniejszym jest pogłębianie przyjaźni z Chrystusem Panem poprzez głębokie życie sakramentalne (Spowiedź św. i pełne uczestnictwo w Eucharystii). Biorą także udział w diecezjalnych oraz ogólnopolskich pielgrzymkach.

Specjalną grupą w ramach służby liturgicznej jest dziecięca schola parafialna „Chór Aniołów", która powstała 6 grudnia 2013 roku. Po koniec roku 2014 powstała również w naszej parafii schola młodzieżowa, która ubogaca piękno liturgii swym śpiewem podczas Mszy św. o godz. 12.30.

Poprzez inicjatywę stworzenia grupy śpiewających na Triduum Paschalne roku 2015 postał Chór Parafialny liczący 24 osoby.

Spotkania kandydatów na ministrantów i ministrantów odbywają się w soboty o godz. 15:30, natomiast lektorów w czwartki
o godz. 18:30.

Moderatorem służby liturgicznej w naszej parafii jest ks. proboszcz Artur Kaproń.