RADA PARAFIALNA

Ten zespół tworzą liderzy wszystkich wspólnot prowadzących swoją działalność formacyjną wśród katolików świeckich,
inni zaproszeni parafianie a także duszpasterze. W skład Rady wchodzą 21 osób. Przewodniczącym jest każdorazowy proboszcz parafii, a zastępcą wybrany spośród członków radny. Spotkania odbywają się cyklicznie lub przynajmniej
raz na kwartał lub częściej jeśli są takie potrzeby. 
W radzie działają zespoły zajmujące się konkretnymi zagadnieniami problemowymi, które składają się na życie parafialne:

- zespół duszpastersko - liturgiczny
- zespół charytatywny
- zespół katechetyczny
- zespół ekonomiczny

Przewodniczącym rady jest każdorazowy proboszcz parafii. Obecnie pieczę nad radą parafialną piastuje
ks. proboszcz Artur Kaproń.

Lista członków rady parafialnej
stan na 13.03.2016


  1. Ks. Artur Kaproń
  2. Elżbieta Armata
  3. Zofia Czarnota
  4. Krzysztof Dzięgiel
  5. Urszula Dzięgiel
  6. Bogdan Górny
  7. Franciszek Kisielewski
  8. Elżbieta Kozioł
  9. Krystyna Kubacka
10. Józef Kubacki
11. Marzena Lehmann
12. Elżbieta Miertuszka
13. Andrzej Miertuszka
14. Waldemar Nalazek
15. Katarzyna Piotrowska
16. Grażyna Rajczakowska
17. Danuta Rowińska
18. Kazimierz Rowiński
19. Katarzyna Stroka
20. Dariusz Stroka