POKUTA

Tuż przed każdą Mszą świętą w tygodniu istnieje okazja do spowiedzi świętej. W niedziele i uroczystości jednak
trzeba pamiętać, że spowiednik ma ograniczony czas i możliwości ze względu na porządek niedzielny lub świąteczny.