Komunikaty Duszpasterskie 15.09.2019

1. W środę na Mszę św. o godz. 18.00 a po niej na spotkanie do salki parafialnej zapraszam uczniów klasy szóstej szkoły
    podstawowej pragnących rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania
.

2. W czwartek na godz. 8.30 zapraszam do Kliczkowa na Mszę św. z udziałem wojska związaną z uroczystością wręczenia sztandaru
    dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
.

3. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję państwu Marii i Janowi Dul oraz Magdalenie Dul i panu
    Andrzejowi Koman. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Grażynę Groberską oraz Wandę Lebieżyńską i Mariolę
    Lebieżyńską.

    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Katarzynie Skrok i Bożenie Baran. O posprzątanie
    kościoła w Kliczkowie proszę panie Irenę Hajde, Paulinę Hołuń i Izabelę Zarówną.

4. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę, Gościa Niedzielnego.