MAŁŻEŃSTWO

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa obejmuje wszystkich narzeczonych, aby uświadomili sobie treść przysięgi,
którą składają sobie i Bogu oraz byli gotowi podjąć prawa i obowiązki małżonków chrześcijańskich.

Jednym z etapów przygotowania do małżeństwa jest cykl katechez przedmałżeńskich. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio przygotowane osoby z wykorzystaniem wielu nowoczesnych technik 
i metod przekazu. Tematyka poszczególnych spotkań skoncentrowana jest zarówno na zagadnieniach teologicznych oraz psychologiczno–medycznych
z uwzględnieniem praktyki życia codziennego.

Cykl katechez organizowany jest z parafią p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Tomisławiu.


W cykl katechez zaangażowani są: lekarz medycyny rodzinnej, doradca życia rodzinnego, duszpasterze.

Dokumenty przygotowujące spisanie protokołu przedmałżeńskiego
:
- Akt stanu wolnego z Urzędu Stanu Cywilnego;
- Świadectwa chrztu nie starsze niż 3 miesiące od daty wydania;
- Świadectwa bierzmowania;
- Świadectwa I Komunii św.;
- Świadectwo ukończenia nauk przedmałżeńskich zawierające także stwierdzenie, że narzeczeni skorzystali
  z indywidualnego poradnictwa rodzinnego;
- Jeśli narzeczeni nie są z miejscowej parafii, to pozwolenie z jednej parafii zamieszkania (narzeczonej lub narzeczonego);

Dokumenty, które należy dostarczyć w przygotowaniu bezpośrednim:
- Zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (z innych parafii), które wydaje duszpasterz spisujący protokół
  przedmałżeński;
- Kartki stwierdzające, że narzeczeni przystąpili do sakramentu Pokuty dwukrotnie: pierwszy raz po zgłoszeniu
  się w kancelarii i spisaniu protokołu, drugi raz tuż przed uroczystością sakramentu Małżeństwa;
- Kartki stwierdzające, że świadkowie sakramentu Małżeństwa przystąpili do sakramentu Pokuty.

Świadkami małżeństwa powinni być ludzie wierzący, którzy także przystąpią wcześniej do Spowiedzi św. 
i poprzez świadectwo autentycznego życia chrześcijańskiego będą wspomagać narzeczonych a później nowożeńców przykładem głębokiej religijności opartej na Chrystusie. Przypominam, że świadkami nie powinny być osoby, które nie mogą przystąpić
do Spowiedzi św. i Komunii św. (np. żyjący w konkubinacie bez sakramentu małżeństwa). Takie osoby nie powinny
być zapraszane do godności świadka katolickiego małżeństwa!