KAPŁAŃSTWO

- Świadectwo chrztu nie starsze niż 3 miesiące od daty wydania;
- Świadectwo bierzmowania;
- Świadectwo I Komunii św.;
- Opinia od miejscowego ks. proboszcza;
- Opinia od ks. katechety lub katechety świeckiego ze szkoły średniej;
- Wzorowe świadectwo we wspólnocie parafialnej;
- Świadectwo maturalne;
- Świadectwo lekarskie stwierdzające stan zdrowia pozwalający na studia;
- A przede wszystkim gorąca miłość do Chrystusa Pana oraz odwaga i chęć poświęcenia się głoszeniu Ewangelii
  i sprawowaniu sakramentów świętych we wspólnocie Kościoła.

W naszej parafii podczas każdej comiesięcznej Eucharystii modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Tę nieustanną modlitwę wspomagamy indywidualną modlitwą członków Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego.