login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Parafia p.w. Świętego Maksymiliana Marii Kolbe w Osiecznicy - Ogłoszenia

Komunikaty Duszpasterskie 24.05.2020

1. Zapraszam na Nabożeństwa Majowe. Odprawiane są w tygodniu w Osiecznicy przed Mszą św. o godz. 17:30, w sobotę po
    Mszy św., w Kliczkowie codziennie o godz. 16.30, w niedziele w Osiecznicy po Mszy św. o godz. 8.00, w Kliczkowie po Mszy
    św. 
o godz. 9.30.
    Niech te nabożeństwa, będą dla nas wszystkich dobrą okazją, aby przez wstawiennictwo Matki Bożej wypraszać łaskę
    zachowania nas w zdrowiu oraz oddalenia od nas klęski suszy i nieurodzaju.
    Niech śpiewana w tym czasie Litania Loretańska ku czci Matki Bożej mobilizuje nasze serca do wspólnej modlitwy w tej ważnej
    intencji.

2. Przypominam, że kościół w Osiecznicy jest otwarty codziennie od 8.00 do 18.30, w niedziele od ostatniej Mszy św.
    o godz. 12.30 do godz. 18.00.
    Zachęcam zatem do wstąpienia na krótką adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę.

3. W czwartek 11 czerwca obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Tego uroczystego
    dnia Msze św. według zmienionego porządku:
    8.00 w Osiecznicy,
    9.30 w Kliczkowie,
    18.00 w Osiecznicy.

    W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i związanym z tym brakiem możliwości przeprowadzenia procesji, po Mszy
    św. w Kliczkowie przez pół godziny będzie możliwość adoracji, później udam się z Najświętszym Sakramentem do
    mieszkańców naszej parafii przejeżdżając jej ulicami. Proszę zatem, aby udekorować ogrodzenia posesji i okna domów. Plan
    przejazdu z Najświętszym Sakramentem zostanie podany w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą uroczystość Bożego Ciała.
    Po przejeździe poszczególnymi ulicami naszej parafii rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele w
    Osiecznicy. Zachęcam, aby przyjść i podziękować Chrystusowi za Jego Eucharystyczną obecność wśród nas.
    Adoracja będzie trwała do wieczornej Mszy św. w blokach po 15 minut, podczas których w kościele będzie mogło przebywać 25
    osób.  W tym tygodniu przygotowane zostaną i wystawione na stoliku przy wejściu karteczki z godzinami. Każdy będzie mógł
    wziąć dla siebie jedną karteczkę z konkretną godziną. Można również wziąć karteczki dla najbliższych, którzy w tym dniu będą
    mogli tylko poprzez krótką adorację uwielbiać Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

4. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Ewie Dusińskiej, Małgorzacie Dusińskiej,
    oraz Dorocie i Patrycji Turczyn. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Urszulę Dzięgiel, Gabrielę Błoniarz oraz
    Danutę Przystasz.

    Za złożoną ofiarę na Kościół dziękuję pani Kazimierze Kwaśniak, państwu Małgorzacie i Janowi Grzywocz oraz państwu
    Janinie i Franciszkowi Kisielewskim.
    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Bronisławie Pokładek, Albinie Stróżyńskiej i
    Urszuli Pawłowskiej. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Ewę Marciniak i Aldonę Rudzik.

5. Przy zakrystii można nabyć prasę katolicką Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Rycerza
    Niepokalanej oraz Rycerzyka Niepokalanej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty Duszpasterskie 17.05.2020

1. Zapraszam na Nabożeństwa Majowe. Odprawiane są w tygodniu w Osiecznicy przed Mszą św. o godz. 17:30, w sobotę po
    Mszy św., w Kliczkowie codziennie o godz. 16.30, w niedziele w Osiecznicy po Mszy św. o godz. 8.00, w Kliczkowie po Mszy
    św. 
o godz. 9.30.
    Niech te nabożeństwa, będą dla nas wszystkich dobrą okazją, aby przez wstawiennictwo Matki Bożej wypraszać łaskę
    zachowania nas w zdrowiu oraz oddalenia od nas klęski suszy i nieurodzaju.
    Niech śpiewana w tym czasie Litania Loretańska ku czci Matki Bożej mobilizuje nasze serca do wspólnej modlitwy w tej ważnej
    intencji.

2. Przypominam, że kościół w Osiecznicy jest otwarty codziennie od 8.00 do 18.30, w niedziele od ostatniej Mszy św. o
    godz. 12.30 do godz. 18.00.
    Zachęcam zatem do wstąpienia na krótką adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę.

3. W poniedziałek zapraszam na wspólne dziękczynienie za pontyfikat i osobę papieża św. Jana Pawła II, które złożymy
    Bogu podczas Mszy św. o godz. 18.00.

4. Od jutra i przez kolejne dni, tj. w poniedziałek, wtorek i środę przeżywać będziemy Dni Krzyżowe, podczas których Kościół
    modli się o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błaga o dobre urodzaje, a także pamięta o tych, którzy w
    różnych miejscach na ziemi cierpią głód. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.

5. Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Halinie Bednarskiej i Gabrieli Cimoszyńskiej.
    O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Bronisławę Pokładek, Albinę Stróżyńską i Urszulę Pawłowską.

6. Przy zakrystii można nabyć prasę katolicką Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Małego Gościa Niedzielnego, Rycerza
    Niepokalanej oraz Rycerzyka Niepokalanej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty Duszpasterskie 10.05.2020

1. Zapraszam na Nabożeństwa Majowe. Odprawiane są w tygodniu w Osiecznicy przed Mszą św. o godz. 17:30, w sobotę po
    Mszy św., w Kliczkowie codziennie o godz. 16.30, w niedziele w Osiecznicy po Mszy św. o godz. 8.00, w Kliczkowie po Mszy
    św. 
o godz. 9.30.
    Niech te nabożeństwa, będą dla nas wszystkich dobrą okazją, aby przez wstawiennictwo Matki Bożej wypraszać łaskę
    zachowania nas w zdrowiu oraz oddalenia od nas klęski suszy i nieurodzaju.
    Niech śpiewana w tym czasie Litania Loretańska ku czci Matki Bożej mobilizuje nasze serca do wspólnej modlitwy w tej ważnej
    intencji.

2. Przypominam, że kościół w Osiecznicy jest otwarty codziennie od 8.00 do 18.30, w niedziele od ostatniej Mszy św.
    o godz. 12.30 do godz. 18.00.
    Zachęcam zatem do wstąpienia na krótką adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę.

3. W środę przeżywać będziemy pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie.
    Przypominam, że Nabożeństwo będzie odprawiane w każdy trzynasty dzień miesiąca począwszy od maja a skończywszy na
    październiku. Podczas tego nabożeństwa będziemy modlić się o pokój na świecie, w naszym kraju, w naszych rodzinach
    i w naszych sercach. W czasie nabożeństwa będą odczytywane intencje modlitewne złożone wcześniej do skarbony z przodu
    kościoła w Osiecznicy.
    Naszą modlitwę rozpoczniemy wystawieniem Najświętszego Sakramentu 
i różańcem fatimskim połączonym z Litanią
    Loretańską o godz. 17.15, po którym Msza św. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.

4. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Dorotę i Patrycję Turczyn oraz Małgorzatę Dusińską.
    Za złożoną ofiarę na Kościół dziękuję państwu Zofii i Arturowi Czarnota oraz państwu Barbarze i Waldemarowi Nalazek.
    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Jagodzie i Marzenie Smolak. O posprzątanie
    kościoła w Kliczkowie proszę panie Halinę Bednarską i Gabrielę Cimoszyńską.

5. Przy zakrystii można nabyć prasę katolicką Niedzielę, Rycerza Niepokalanej oraz dla młodszych Małego Rycerzyka
    Niepokalanej. Jest już ponownie Gość Niedzielny, a w nim ciekawy artykuł poświęcony przyjmowanej przez dzieci Eucharystii.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty Duszpasterskie 03.05.2020

1. Zapraszam na Nabożeństwa Majowe. Odprawiane są w tygodniu w Osiecznicy przed Mszą św. o godz. 17:30, w sobotę
    po Mszy św., w Kliczkowie codziennie o godz. 16.30, w niedziele w Osiecznicy po Mszy św. o godz. 8.00, w Kliczkowie po
    Mszy św. o godz. 9.30.
    Niech te nabożeństwa, będą dla nas wszystkich dobrą okazją, aby przez wstawiennictwo Matki Bożej wypraszać łaskę
    zachowania naszej parafii od epidemii oraz od klęski suszy 
i nieurodzaju.
    Niech śpiewana w tym czasie Litania Loretańska ku czci Matki Bożej mobilizuje nasze serca do wspólnej modlitwy w tej
    ważnej intencji.

2. Przypominam, że kościół w Osiecznicy jest otwarty codziennie od 8.00 do 18.30, w niedziele od ostatniej Mszy św.
    o godz. 12.30 do godz. 18.00.
    Zachęcam zatem do wstąpienia na krótką adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę o zachowanie naszych
    rodzin i parafii od epidemii oraz o oddalenie klęski suszy i nieurodzaju.

3. W tym tygodniu przeżywać będziemy:
    Pierwszy czwartek
miesiąca z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 i Mszą św. o godz. 18.00, podczas
    której modlić się będziemy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i do posługi misyjnej, szczególnie z naszej
    parafii.

4. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję państwu Jolancie i Józefowi Bień, Zofii Jaskot,
    Barbarze Pieczarce, Grecie i Izabeli Lewandowskim oraz Małgorzacie Berlickiej. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę
    panie Angelikę Moździk, Danutę Dusińską i Ewę Dusińską.
    Za złożoną ofiarę na Kościół dziękuję pani Sabinie Bieszczad oraz państwu Barbarze i Antoniemu Pieczarka.
    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Agnieszce Janik i Witalii Kowalik. O
    posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Iwonę Kędzierską, Jagodę Smolak i Marzenę Smolak.

5. Przy zakrystii można nabyć prasę katolicką Niedzielę, Rycerza Niepokalanej oraz dla młodszych Małego Rycerzyka
    Niepokalanej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty Duszpasterskie 26.04.2020

1. W związku z ostatnim rozporządzeniem dotyczącym liczby osób uczestniczących w Eucharystii informuję,
    że od 20 kwietnia podczas Eucharystii i nabożeństw może przebywać:
    w kościele w Osiecznicy 13 osób;
    w kościele w Kliczkowie 15 osób;
    wliczając w to osoby posługujące przewodniczącemu Liturgii.
    Ograniczenie liczby uczestniczących w Eucharystii nie dotyczy osób znajdujących się na placu przy kościele zarówno
    w Osiecznicy jak i w Kliczkowie z zachowaniem odpowiednich odległości.
    Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa podczas Mszy św. 
i nabożeństw. Proszę o zachowanie między
    osobami odległości 3 metrów (nie dotyczy to osób z jednego domu).
    Wchodząc do kościoła należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się 
na stoliku przy wejściu.
    Informuję, że kościół w Osiecznicy jest otwarty codziennie od 8.00 do 18.30, w niedziele od ostatniej Mszy św. o godz.
    12.30 do godz. 18.00. Zachęcam zatem do wstąpienia na krótką adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę o
    zachowanie naszych rodzin i parafii od epidemii oraz o oddalenie klęski suszy i nieurodzaju.

2. W piątek 1 maja rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe.
    Będą one odprawiane w tygodniu w Osiecznicy przed Mszą św. o godz. 17:30, 
w sobotę po Mszy św., w Kliczkowie codziennie
    o godz. 16.30, w niedziele w Osiecznicy po Mszy św. o godz. 8.00, w Kliczkowie po Mszy św. o godz. 9.30.
    Niech te nabożeństwa, będą dla nas wszystkich dobrą okazją, aby przez wstawiennictwo Matki Bożej wypraszać łaskę
    zachowania naszej parafii od epidemii oraz od klęski suszy i nieurodzaju.
    Niech śpiewana w tym czasie Litania Loretańska ku czci Matki Bożej mobilizuje nasze serca do wspólnej modlitwy w tej ważnej
    intencji.

3. W piątek 1 maja Msze święte sprawowane będą: w Kliczkowie o godz. 9.30 i w Osiecznicy o godz. 11.00. Nabożeństwo
    majowe po każdej z Mszy św.

4. W sobotę 2 maja będziemy przeżywać liturgiczny obchód Uroczystości Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
    przeniesiony na ten dzień ze względu na IV niedzielę wielkanocną przypadającą w tym roku 3 maja.
    Msze św. w tym dniu o 9.00 w Osiecznicy i o 11.00 w Kliczkowie.
    Nabożeństwa majowe po każdej z Mszy św.

5. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, w dalszym ciągu jednak bez zmiany tajemnic różańcowych.

6. W tym tygodniu przeżywać będziemy:
    Pierwszy piątek miesiąca z okazją do spowiedzi świętej pół godziny przed każdą Mszą św. Nabożeństwo majowe z modlitwą
    wynagradzającą grzechy nasze, parafii, Ojczyzny i świata całego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, z prośbą, aby nasza
    modlitwa wyprosiła nawrócenie zatwardziałych grzeszników.
    Odwiedziny chorych około godzin południowych tylko po wcześniejszym zgłoszeniu.
    Pierwszą sobotę miesiąca z Mszą św. o godz. 09.00 poprzedzoną śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz
    modlitwą wynagradzającą grzechy Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, szczególnie zaś grzechy zabójstwa nienarodzonych.

7. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję państwu Jolancie i Tomaszowi Słoneckim oraz pani
    Karolinie Kozinie. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Jolantę Bień, Zofię Jaskot oraz Barbarę Pieczarkę.
    Dziękuję pani Julii Broszko za pomoc w uprzątnięciu dekoracji Bożego Grobu.
    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Paulinie Hołuń i Izabeli Zarównej. O
    posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Agnieszkę Janik i Witalię Kowalik.

8. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej znajdującej się przy zakrystii.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty Duszpasterskie 19.04.2020

1. Dziś II Niedziela Wielkanocna, będąca Świętem Bożego Miłosierdzia.
    Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Pana Jezusa, które przekazała nam św. Siostra Faustyna Kowalska.
    Chrystus Pan przekazał jej w słowach:
    „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia…"
    (Dz. 299)
   
    Z okazji tego szczególnego dnia zachęcam do uczestnictwa w modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym
    Sakramentem wystawionym po każdej dzisiejszej Mszy św. lub w tabernakulum do godz. 18.00.

2. W związku z ostatnim rozporządzeniem dotyczącym liczby osób uczestniczących w Eucharystii informuję,
    że od 20 kwietnia podczas Eucharystii i nabożeństw może przebywać:
    w kościele w Osiecznicy 13 osób;
    w kościele w Kliczkowie 15 osób;
    wliczając w to osoby posługujące przewodniczącemu Liturgii.
    Jednocześnie proszę o zachowanie między osobami odległości 3 metrów.
    Podczas Mszy św. i nabożeństw zakrywamy usta i nos maseczkami ochronnymi.
    Proszę o przestrzeganie tego rozporządzenia.
    Informuję, że kościół w Osiecznicy jest otwarty codziennie od 8.00 do 18.30, w niedziele od ostatniej Mszy św.
    o godz. 12.30 do godz. 18.00. Zachęcam zatem do wstąpienia na krótką adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę
    o zachowanie naszych rodzin i parafii od epidemii.
    Wchodząc do kościoła należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się 
na stoliku przy wejściu.

3. W tym tygodniu Msze św. tylko w Osiecznicy w środę, czwartek i piątek.

4. Za złożoną ofiarę na kościół dziękuję państwu Bożenie i Janowi Sawczak.

5. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Dorocie Dulas, Helenie Kozioł i Helenie
    Wawrzak. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Karolinę Kozinę oraz Jolantę Słonecką.
    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Irenie Hajde i Bożenie Baran. O posprzątanie
    kościoła w Kliczkowie proszę panie Paulinę Hołuń i Izabelę Zarówną.

6. Zachęcam do nabycia prasy katolickiej znajdującej się przy zakrystii.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty Duszpasterskie 12.04.2020

1. „Przyszły los ludzkości leży w ręku tych, którzy potrafią podać następnym pokoleniom motywy życia i nadziei" – stwierdzili
    w 1965 r. ojcowie II Soboru Watykańskiego. Przeżywając dziś pandemię, której nie życzylibyśmy żadnej następnej generacji,
    odkrywamy, jak bardzo te słowa są trafne.
    Życzę, abyśmy wszyscy potrafili odnajdywać motywy życia i nadziei. Najpierw sami dla siebie – aby następnie rozwijać je,
    kształtować i przekazywać innym. Oby wyjątkowe, domowe doświadczenie Zmartwychwstania stało się źródłem nowej nadziei!
    Błogosławionej Paschy!

2. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przygotowali Święte Triduum Paschalne w naszej wspólnocie parafialnej.
    Janinie Kamińskiej, Zofii Słabickiej, Małgorzacie Karasiewicz, Teresie Bieszczad, Magdalenie Kucmierz, Magdalenie Dul,
    Agnieszce Piękny; pani Agnieszce Serwatyńskiej za aranżacje kwiatowe 
w prezbiterium obu kościołów; paniom Ewie
    Karolczak, Krystynie Becli, Krystynę Bednarskiej oraz Bogusławie Wieczorek  za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę na
    kwiaty; paniom Janinie Małeckiej i Wiolecie Wawrzyniak za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty;
    wszystkim, którzy znaleźli czas na krótką adorację Najświętszego Sakramentu w Wielki Piątek i w Grobie Pańskim w Wielką
    Sobotę.

3. Dziś i jutro Msze święte według porządku niedzielnego.

4. Informuję, że kościół w Osiecznicy jest otwarty codziennie od 8.00 do 18.30.
    W niedziele od ostatniej Mszy św. o godz. 12.30 do godz. 18.00. Zachęcam zatem do wstąpienia na krótką adorację
    Najświętszego Sakramentu i modlitwę 
o zachowanie naszych rodzin i parafii od epidemii.

Wchodząc do kościoła należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym
się na stoliku przy wejściu.

5. Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu
    i modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia.

6. Za złożoną ofiarę na kościół zarówno poprzez przelew internetowy jak 
i osobiście dziękuję państwu Zofii i Stanisławowi Jaskot,
    Danucie i Janowi Miazga, Urszuli i Krzysztofowi Dzięgiel, Danucie i Kazimierzowi Rowińskim oraz paniom Zofii Słabickiej
    i Ewie Karolczak.

7. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Dorotę Dulas, Helenę Kozioł i Helenę Wawrzak.
    O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Irenę Hajde i Bożenę Baran.

8. Przy zakrystii są numery tygodnika Niedziela, dwumiesięcznika Wiara, Patriotyzm i Sztuka oraz miesięcznika Rycerz
    Niepokalanej oraz Mały Rycerzyk Niepokalanej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty Duszpasterskie 05.04.2020

1. Informuję, że kościół w Osiecznicy jest otwarty codziennie od 8.00 do 18.30.
    W niedziele od ostatniej Mszy św. o godz. 12.30 do godz. 18.00. Zachęcam zatem do wstąpienia na krótką adorację
    Najświętszego Sakramentu i modlitwę 
o zachowanie naszych rodzin i parafii od epidemii.
    W związku z ograniczeniem liczby osób uczestniczących w Eucharystii do 5, nie licząc osób usługujących księdzu,
    usilnie proszę o przestrzeganie tego zarządzenia.
    Zatem jeżeli ktoś chciałby zaangażować się w liturgię, szczególnie 
w czasie zbliżającego się Triduum Paschalnego,
    tym samym dając możliwość uczestniczenia większej liczbie osób, proszę o zgłoszenie się do zakrystii.

Wchodząc do kościoła należy zdezynfekować ręce płynem
znajdującym się na stoliku przy wejściu.

2. Dziś pierwsza niedziela kwietnia. Zmiany tajemnic różańcowych nie będzie. Proszę, aby modlić się tymi samymi tajemnicami
    różańcowymi w intencji zmarłych i chorych w wyniku pandemii, za służbę zdrowia oraz o zachowanie naszych rodzin i
    wspólnoty parafialnej od epidemii.
    Dziś ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w Osiecznicy o godz. 15:30.

3. Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu można zostawiać w zakrystii.

4. W tym tygodniu przeżywać będziemy Triduum Paschalne.
    W Wielki Czwartek Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18:00, a po niej możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu do
    godz. 21:00. Zostanie ona wznowiona w Wielki Piątek o godz. 800.
    W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18:00, a po niej możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie
    Pańskim do godz. 21:00. Zostanie ona wznowiona w Wielką Sobotę o godz. 800.
    W Wielki Piątek nie będzie drogi krzyżowej.
    W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów. Ma ono mieć charakter liturgii domowej, dlatego z tyłu kościoła na stoliku
    wystawione są teksty z modlitwą błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny. Proszę się nimi posłużyć w domu przed
    rozpoczęciem wspólnego posiłku wielkanocnego.
    W sobotni wieczór Wigilia Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 21:00, na którą proszę zabrać ze sobą świece (najlepiej
    chrzcielne lub gromnice.

    Po Liturgii Wigilii Paschalnej nie będzie procesji rezurekcyjnej.
    W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego pierwsza Msza św. o świcie 
o godz. 6:00. Następne Msze św. o godz. 9:30 w
    Kliczkowie oraz 11:00 i 12:30 w Osiecznicy.

5. Możliwość spowiedzi św. codziennie w Wielkim Tygodniu od 16.00 do 18.00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
    Nr telefonu: 75 781 89 54.

6. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Gabrieli Hytnar, Monice Kozioł i Ewie Becli. O
    posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Ewę Karolczak, Krystynę Beclę, Krystynę Bednarską oraz Darię Wojtowicz.
    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję państwu Helenie i Wiesławowi Miazgom i Bożenie
    Liberze. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Janinę Małecką i Wioletę Wawrzyniak.

7. Przy zakrystii jest tygodnik Niedziela, dwumiesięcznik Wiara, Patriotyzm i Sztuka oraz świece na stół wielkanocny, tzw.
    paschaliki w cenie: duża – 12 zł, mała – 6 zł, grube niskie – 15 zł. Jest też dostępny miesięcznik Rycerz Niepokalanej oraz Mały
    Rycerzyk Niepokalanej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 29.03.2020

1. W tym trudnym czasie, którego doświadczamy dziękuję wszystkim, 
za nieustanne trwanie na modlitwie, za jednoczenie
    się w niej codziennie 
o godz. 20.30. Dziękuję wszystkim, którzy przychodzą do naszych świątyń, w Osiecznicy i w
    Kliczkowie, na Msze św. i adorację Najświętszego Sakramentu, aby wypraszać łaskę zachowania naszych rodzin i całej
    naszej parafii od epidemii. Dziękuję również za ofiary składane na utrzymanie naszej parafii poprzez przelewy
    internetowe.

    Zwracam się w dalszym ciągu z prośbą o trwanie na żarliwej modlitwie, czy w naszych kościołach czy też w domach.
    Umieśćmy w oknach naszych domów święte obrazy: Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej lub gromnice,
    jako prośba o zmiłowanie się Boga nad nami i ustrzeżenie nas od epidemii.
    Informuję, że kościół w Osiecznicy jest otwarty codziennie od 8.00 do 18.30.
    W niedziele od ostatniej Mszy św. o godz. 12.30 do godz. 18.00. Zachęcam zatem do wstąpienia na krótką adorację
    Najświętszego Sakramentu.
    W niedziele od godz. 14.00 co godzinę będzie możliwość przyjęcia Komunii świętej przez osoby, które zdecydowały się
    pozostać w domach na czas sprawowania Mszy świętych, aby spełnić zalecenia służb sanitarnych.
    Nabożeństwa sprawowane są normalnie:
   
    Drogi Krzyżowe w Kliczkowie o godz. 16.00 i w Osiecznicy o godz. 17.15
    Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi w Osiecznicy o godz. 15:30.
    Nie zapominajmy o potrzebujących, dla których przez cały okres Wielkiego Postu w kościele w Osiecznicy przy obrazie Jezusa
    Miłosiernego i w Kliczkowie przy epitafium Rechenbergów w wystawionych koszach zbierane są dary, z których Rada
    Parafialna przygotuje w Wielkim Tygodniu paczki.

2. W tym tygodniu przeżywać będziemy:
    Pierwszy czwartek miesiąca z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 i Mszą św. o godz. 18.00, podczas
    której modlić się będziemy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i do posługi misyjnej, szczególnie 
z naszej
    parafii.
    Pierwszy piątek miesiąca z Mszą św. o godz. 18.00 w Osiecznicy i z modlitwą wynagradzającą grzechy nasze, parafii,
    Ojczyzny i świata całego Najświętszemu Sercu Jezusa, aby nasza modlitwa wyprosiła nawrócenie zatwardziałych grzeszników.
    Wyjątkowo ze względu na obecną sytuację nie będzie odwiedz chorych z posługą sakramentalną.
    Pierwszą sobotę miesiąca z Mszą św. o godz. 10.00 poprzedzoną nabożeństwem od godz. 9.00 oraz modlitwą
    wynagradzającą grzechy Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, szczególnie zaś grzechy zabójstwa nienarodzonych.

3. Za tydzień pierwsza niedziela kwietnia. Zmiany tajemnic różańcowych nie będzie. Proszę, aby modlić się tymi samymi
    tajemnicami różańcowymi w intencji zmarłych i chorych w wyniku pandemii, za służbę zdrowia oraz o zachowanie naszych
    rodzin i wspólnoty parafialnej od epidemii.

4. Za tydzień niedziela palmowa. Błogosławieństwo palm wewnątrz kościoła bez procesji.

5. Możliwość spowiedzi św. codziennie w Wielkim Tygodniu według planu zamieszczonego w gablotach i na stronie internetowej
    parafii.

6. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Herminie Czech, Annie Ptak, Lucynie
    Wołoszyn i Wioletcie Majtyce. 
O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Gabrielę Hytnar, Monikę Kozioł i Ewę Beclę.
    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Krystynie Kubackiej i Agnieszce Wronce. O
    posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Helenę Miazgę i Bożenę Liberę.

7. Na stoliku przy zakrystii można nabyć dwa numery tygodnika Niedziela, dwumiesięcznik Wiara, Patriotyzm i Sztuka oraz świece
    na stół wielkanocny, tzw. paschaliki w cenie: duża – 12 zł, mała – 6 zł, grube niskie – 15 zł. Jest też dostępny miesięcznik
    Rycerz Niepokalanej oraz Mały Rycerzyk Niepokalnej.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty Duszpasterskie 22.03.2020

1. W tym trudnym czasie, którego doświadczamy dziękuję wszystkim, 
za nieustanne trwanie na modlitwie, za jednoczenie
    się w niej codziennie 
o godz. 20.30. Dziękuję wszystkim, którzy przychodzą do naszych świątyń, w Osiecznicy i w
    Kliczkowie, na Msze św. i adorację Najświętszego Sakramentu, aby wypraszać łaskę zachowania naszych rodzin i całej
    naszej parafii od epidemii. Dziękuję również za ofiary składane na utrzymanie naszej parafii poprzez przelewy
    internetowe.

    Zwracam się w dalszym ciągu z prośbą o dalsze trwanie na żarliwej modlitwie, czy w naszych kościołach czy też w
    domach. Umieśćmy w oknach naszych domów święte obrazy Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej lub
    gromnice, jako prośba o zmiłowanie się Boga nad nami i ustrzeżenie nas od epidemii.
    Informuję, że kościół w Osiecznicy jest otwarty codziennie od 8.00 do 18.30.
    W niedziele od ostatniej Mszy św. o godz. 12.30 do godz. 18.00. Zachęcam zatem do wstąpienia na krótką adorację
    Najświętszego Sakramentu.
    W niedziele od godz. 14.00 co godzinę będzie możliwość przyjęcia Komunii świętej przez osoby, które zdecydowały się
    pozostać w domach na czas sprawowania Mszy świętych, aby spełnić zalecenia służb sanitarnych i nie generować
    skupisk ludzkich powyżej 50 osób.
    Nabożeństwa sprawowane są normalnie:
    Drogi Krzyżowe w Kliczkowie o godz. 16.00 i w Osiecznicy o godz. 17.15
    Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi w Osiecznicy o godz. 15:30.
    Nie zapominajmy o potrzebujących, dla których przez cały okres Wielkiego Postu w kościele w Osiecznicy przy obrazie Jezusa
    Miłosiernego i w Kliczkowie przy epitafium Rechenbergów w wystawionych koszach zbierane są dary, z których Rada
    Parafialna przygotuje w Wielkim Tygodniu paczki.

2. Dziś po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa Koronką do Miłosierdzia Bożego i akt
    ofiarowania Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

3. W środę przeżywać będziemy uroczystość Zwiastowania NMP. Msze św. w tym dniu o 16.30 w Kliczkowie i o 18.0
    w Osiecznicy.

4. W związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca 2020 roku na terenie Polski stanu epidemii, zostają odwołane w naszej parafii
    rekolekcje wielkopostne. Możliwość spowiedzi św. będzie w Wielkim Tygodniu codziennie w wyznaczonych godzinach i w
    wyznaczonym porządku, który przedstawię w przyszłą niedzielę. 
Za tydzień również przekażę informacje jak będzie wyglądać
    poświęcenie pokarmów 
na stół wielkanocny i liturgia w Niedzielę Zmartwychwstania i poniedziałek w Oktawie Wielkanocy.

5. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję pani Aldonie Cysewskiej. O posprzątanie kościoła w
    Osiecznicy proszę panie Gabrielę Hytnar, Herminę Czech, Wiolettę Majtykę i Annę Ptak.
    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Barbarze Piotrowskiej, Zofii Kuca i Ewie
    Sobkowiak. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Krystynę Kubacką i Agnieszkę Wronkę.

6. Na stoliku przy zakrystii można nabyć dwumiesięcznik Wiara, Patriotyzm 
i Sztuka oraz świece na stół wielkanocny, tzw.
    paschaliki w cenie: duża – 12 zł, mała – 6 zł, grube niskie – 15 zł. Tygodniki katolickie: Niedziela i Gość Niedzielny nie dotarły.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty Duszpasterskie 15.03.2020

1. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej
    w Kliczkowie o godz. 16.00
    w Osiecznicy o godz. 17.15
    W niedziele Wielkiego Postu Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi o godz. 15:30.
    Pamiętajmy, że o wyjątkowości Wielkiego Postu w duchowym życiu każdego 
z nas świadczy to, czy pośród codzienności
    będziemy umieli znaleźć czas na pasyjną refleksję nad tym, co dla nas uczynił Zbawiciel świata.
    Przez cały okres Wielkiego Postu w kościele w Osiecznicy przy obrazie Jezusa Miłosiernego i w Kliczkowie przy epitafium
    Rechenbergów wystawione są kosze, 
w których możemy w ramach uczynków pokutnych pozostawić trwałą żywność 
i środki
    czystości. Rada Parafialna przygotuje z tych darów w Wielkim Tygodniu paczki dla potrzebujących.

2. W związku z wprowadzeniem w dniu 14 marca 2020 roku na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego i wydanym w tej
    sprawie Komunikatem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikowski uznaje za
    obowiązujące na terenie diecezji legnickiej wszystkie wskazania wydane przez Przewodniczącego KEP i prosi Księży o
    dostosowanie się do nich.

    Z dniem 14 marca 2020 roku Biskup Legnicki – stosownie do „Rozporządzenia Ministra Zdrowia" z dnia 13 marca br., które
   ograniczyło liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób – zarządza do odwołania (tzn. do odwołania Rozporządzenia MZ), aby 
   na terenie diecezji legnickiej podczas każdej Mszy świętej i nabożeństw wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50
   osób.
   PONADTO Biskup Legnicki
   1) przypomina o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych i zachęca do
       skorzystania z niej. Osoby, które to uczynią, prosi o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w
       środkach społecznego przekazu;
   2) prosi o pilne śledzenie komunikatów władz państwowych i Legnickiej Kurii Biskupiej i stosowanie się do nich;
   3) podkreśla znaczenie prośby Księdza Arcybiskupa Przewodniczącego KEP, by księża i osoby konsekrowane każdego dnia o
       godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych na COVID-19 oraz tych,
       którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia; Prosi wiernych,
       aby w tym samym czasie w swoich rodzinach w domach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami i osobami
       konsekrowanymi, ta duchowa łączność jest nam w tej chwili bardzo potrzebna i jest jedną z najskuteczniejszych form
       modlitwy kierowanej do Pana Boga; zaleca też, aby codzienną modlitwę łączyć z rozważaniem słowa Bożego z bieżącej
       liturgii słowa, a w szczególności Ewangelii;
   4) wszystkich Diecezjan zapewnia o swej modlitewnej bliskości i udziela im pasterskiego błogosławieństwa.

3. Informuję, że dziś i w następne niedziele kościół parafialny w Osiecznicy będzie otwarty do godz. 18.00. Od godz. 14.00
    co pół godziny będzie możliwość przyjęcia Komunii świętej przez osoby, które zdecydowały się pozostać 
w domach na
    czas sprawowania Mszy świętych, aby spełnić zalecenia służb sanitarnych i nie generować skupisk ludzkich powyżej
    50 osób. Zachęcam, abyśmy zainteresowali się w naszej parafii osobami starszymi, czy nie potrzebują jakiejś pomocy.

4. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Magdalenie Sikorze, Małgorzacie Słoneckiej i
    panu Jarosławowi Wieczorek. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Aldonę Cysewską i Agnieszkę Abram.
    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Grażynie Rajczakowskiej i Teresie
    Widyńskiej. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Barbarę Piotrowską, Zofię Kuca i Ewę Sobkowiak.

5. Na stoliku przy zakrystii można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego oraz nowy numer dwumiesięcznika
    Wiara, Patriotyzm i Sztuka.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty Duszpasterskie 08.03.2020


1. Dziś druga niedziela miesiąca, wszystkimi ofiarami składanymi na tacę wspomagamy parafialny fundusz inwestycyjny.


2. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej

    w Kliczkowie o godz. 16.00

    w Osiecznicy o godz. 17.15

    W niedziele Wielkiego Postu Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi o godz. 15:30.

    Pamiętajmy, że o wyjątkowości Wielkiego Postu w duchowym życiu każdego 
z nas świadczy to, czy pośród codzienności będziemy umieli

    znaleźć czas na pasyjną refleksję nad tym, co dla nas uczynił Zbawiciel świata.
    Przez cały okres Wielkiego Postu w kościele w Osiecznicy przy obrazie Jezusa Miłosiernego i w Kliczkowie przy epitafium Rechenbergów

    wystawione są kosze, 
w których możemy w ramach uczynków pokutnych pozostawić trwałą żywność i środki czystości. Rada Parafialna

    przygotuje z tych darów w Wielkim Tygodniu paczki dla potrzebujących.


3. Przez cały okres Wielkiego Postu, przy współpracy pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy, po Mszach św. o godz. 8.00

    w niedziele odbywać się będzie czytanie Pisma Świętego, w tym roku Ewangelii wg. św. Marka.

    Zachęcam do pozostawania po Mszy św. na krótką chwilę w celu lepszego poznania Dobrej Nowiny.


4. W imieniu pana Wójta Waldemara Nalazka proszę o wysłuchanie komunikatu:

Jeżeli przybyłeś z rejonów świata z utrzymującą się aktywnością koronawirusa, wywołującego chorobę SARS-COVID–19 i zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak:
gorączka,
kaszel
duszność i problemy z oddychaniem
to
:
w pierwszej kolejności telefonicznie powiadom Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bolesławcu (Sanepid) pod numerem telefonu nr: 75 732 32 46 lub 75 732 32 47 w godzinach pracy urzędu lub pod numerem całodobowym: 600 043 978 lub 514 413 460. Tam otrzymasz instrukcję co dalej robić.
lub
pomijając SOR zgłoś się bezpośrednio na najbliższy Oddział Zakaźny szpitala,
Nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej!!!

Jeżeli po powrocie z tych rejonów nie wystąpiły u Ciebie powyższe objawy, 
to kontroluj przez kolejne 14 dni dwa razy dziennie swój stan zdrowia mierząc temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopochodnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Najbezpieczniej jak pozostaniesz w tym czasie w domu.


5. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję państwu Joannę i Kacprowi Kluczyńskim oraz paniom Bożenie

    Sawczak i Magdalenie Górskiej. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Magdalenę Sikorę, Karolinę Wieczorek i Małgorzatę

    Słonecką.

    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Czesławie Skorupskiej i Joannie Górskiej. O

    posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Grażynę Rajczakowską i Teresę Widyńską.


6. Przy wyjściu z kościoła można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego. Na stoliku przy zakrystii jest dostępny nowy

    numer dwumiesięcznika Wiara, Patriotyzm i Sztuka.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 01.03.2020


1. Dziś pierwsza niedziela marca ze zmianą tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 8.00 w Osiecznicy, 9.30 w Kliczkowie

    i dziecięcej Róży po Mszy św. o godz. 11.00.


2. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej

    w Kliczkowie o godz. 16.00

    w Osiecznicy o godz. 17.15

    W niedziele Wielkiego Postu Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi o godz. 15:30.

    Pamiętajmy, że o wyjątkowości Wielkiego Postu w duchowym życiu każdego 
z nas świadczy to, czy pośród codzienności będziemy umieli

    znaleźć czas na pasyjną refleksję nad tym, co dla nas uczynił Zbawiciel świata.
    Przez cały okres Wielkiego Postu w kościele w Osiecznicy przy obrazie Jezusa Miłosiernego i w Kliczkowie przy epitafium Rechenbergów

    wystawione są kosze, 
w których możemy w ramach uczynków pokutnych pozostawić trwałą żywność i środki czystości. Rada Parafialna

    przygotuje z tych darów w Wielkim Tygodniu paczki dla potrzebujących.


3. Przez cały okres Wielkiego Postu, przy współpracy pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy, po Mszach św. o godz. 8.00

    w niedziele odbywać się będzie czytanie Pisma Świętego, w tym roku Ewangelii wg. św. Marka.

    Zachęcam do pozostawania po Mszy św. na krótką chwilę w celu lepszego poznania Dobrej Nowiny.


4. W imieniu Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Diagnostyk" serdecznie zapraszam każde Panie w wieku 50-69

    lat, które otrzymały zaproszenie na badanie mammograficzne lub te, które chciałyby je wykonać a nie miały wykonanego badania w ciągu

    ostatnich 24 miesięcy do Mammobusa 
z Zielonej Góry, który będzie czekał 06 marca przy ZGKiM w Osiecznicy.


5. W tym tygodniu przeżywać będziemy:
    Pierwszy czwartek miesiąca z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 i Mszą św. o godz. 18.00, podczas której modlić się

    będziemy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i do posługi misyjnej, szczególnie 
z naszej parafii.
    Pierwszy piątek miesiąca z Mszą św. o godz. 18.00 w Osiecznicy i z modlitwą wynagradzającą grzechy nasze, parafii, Ojczyzny i świata

    całego Najświętszemu Sercu Jezusa, aby nasza modlitwa wyprosiła nawrócenie zatwardziałych grzeszników.

    Okazja do spowiedzi świętej w Kliczkowie o godz. 15.45 i w Osiecznicy o godz. 17.30.
    W godzinach porannych odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.

    Pierwszą sobotę miesiąca z Mszą św. o godz. 10.00 poprzedzoną nabożeństwem od godz. 9.00 oraz modlitwą wynagradzającą grzechy

    Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, szczególnie zaś grzechy zabójstwa nienarodzonych. Zachęcam do nabożeństw pierwszych sobót, o

    które prosiła Matka Boża przez dzieci z Fatimy. Będą one odprawiane do kwietnia. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.


6. Za tydzień druga niedziela miesiąca, wszystkimi ofiarami składanymi na tacę wspomagamy parafialny fundusz inwestycyjny.


7. Za złożoną ofiarę na kościół dziękuję pani Sabinie Bieszczad.


8. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Iwonie Broszko, Marioli Dziki, Dorocie Matysiak oraz

    Joannie Dessaules. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Joannę Kluczyńską, Bożenę Sawczak i Magdalenę Górską.

    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Halinie Kufel i Bożenie Ostrowskiej. O posprzątanie

    kościoła w Kliczkowie proszę panie Czesławę Skorupską i Joannę Górską.


9. Przy wyjściu z kościoła można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 23.02.2020


1.    W tym tygodniu Środą Popielcową 26 lutego rozpoczniemy Wielki Post - czas czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Paschalnych, będących najważniejszymi Świętami naszej wiary.
Msze święte w tym dniu o godz. 16.30 w Kliczkowie i o godz. 18.00 
w Osiecznicy. Podczas Mszy św. na znak pokuty będziemy przyjmować znak posypania głowy popiołem. Przypominam, że Środa Popielcowa jest dniem postu i wstrzemięźliwości.
Spowiedź przed rozpoczęciem Wielkiego Postu we wtorek o godz. 17.30
.


2.    W piątki Wielkiego Postu nabożeństwa Drogi Krzyżowej
w Kliczkowie o godz. 16.00
w Osiecznicy o godz. 17.15

W niedziele Wielkiego Postu Nabożeństwa Gorzkich Żali z kazaniami pasyjnymi o godz. 15:30.
Pamiętajmy, że o wyjątkowości Wielkiego Postu w duchowym życiu każdego 
z nas świadczy to, czy pośród codzienności będziemy umieli znaleźć czas na pasyjną refleksję nad tym, co dla nas uczynił Zbawiciel świata.
    Rekolekcje Wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej przeżywać będziemy od 2 do 5 kwietnia, a poprowadzi je ks. Krzysztof Brodowski, wikariusz w parafii św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu.
    Przez cały okres Wielkiego Postu w kościele w Osiecznicy przy obrazie Jezusa Miłosiernego i w Kliczkowie przy epitafium Rechenbergów wystawione będą kosze, 
w których będziemy mogli w ramach uczynków pokutnych pozostawić trwałą żywność i środki czystości. Rada Parafialna przygotuje z tych darów w Wielkim Tygodniu paczki dla potrzebujących.


3.    Przez cały okres Wielkiego Postu, przy współpracy pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy, po Mszach św. o godz. 8.00 w niedziele odbywać się będzie czytanie Pisma Świętego, w tym roku Ewangelii wg. św. Marka. Zachęcam do pozostawania po Mszy św. na krótką chwilę w celu lepszego poznania Dobrej Nowiny.


4.    Za tydzień pierwsza niedziela marca ze zmianą tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 8.00 w Osiecznicy, 9.30 w Kliczkowie i dziecięcej Róży po Mszy św. o godz. 11.00.


5.    Zbliża się czas naszych rozliczeń podatkowych.
Informuję, że jak w ubiegłym roku tak również w tym mamy możliwość wsparcia jednym procentem odpisu podatkowego Stowarzyszenia św. Maksymiliana Marii Kolbe działającego przy naszej parafii dzięki pośrednictwu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Wystarczy wpisać tzw. numer KRS 0000163366 oraz dopisek Na Stowarzyszenie Świętego Maksymiliana w Osiecznicy. Numer KRS wywieszony jest w gablotach, dostępny na parafialnej stronie internetowej.
Dopisek pozwoli dokładnie zlokalizować dokonany na rzecz naszego Stowarzyszenia odpis podatkowy. Wszystkim dziękujemy za wsparcie.


6.    Za złożoną ofiarę na kościół dziękuję pani Krystynie Szelechowicz i panu Pawłowi Mertuszce.


7.    Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję rodzinie państwa Bronisławy i Marka Cimuszyńskich oraz paniom Danucie Hanusiak i Beacie Tomoń z córką Karoliną. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Iwonę Broszko, Mariolę Dziki oraz Dorotę Matysiak.
Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Jadwidze Kubackiej i Barbarze Kukułce. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Halinę Kufel i Bożenę Ostrowską.


8.    Przy wyjściu z kościoła można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego na stoliku przy zakrystii jest już nowy numer Rycerza Niepokalanej oraz kilka egzemplarzy dwumiesięcznika Wiara, Patriotyzm i Sztuka.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Plan adoracji Najświętszego Sakramentu
Diecezjalna Adoracjaod godz. 8.00 do 9.00 róża pani Ewy Stroka,
od godz. 9.00 do 10.00 róża pani Ireny Kozioł,
od godz. 10.00 do 11.00 róża pani Janiny Kisielewskiej,
od godz. 11.00 do 12.00 róża pani Marii Snopek,
od godz. 12.00 do 13.00 róża pani Elżbiety Armata,
od godz. 13.00 do 14.00 róża pani Danuty Kozioł,
od godz. 14.00 do 16.00 róże pań:
                                                      Katarzyny Skrok,
                                                      Katarzyny Piotrowskiej
                                                      Danuty Rowińskiej,
od godz. 16.00 do 17.00 róża męska pana Ludwika Broszko,
od godz. 17.00 do 18.00 zapraszam wszystkich na wspólną adorację,
szczególnie wszystkie roczniki kandydatów do bierzmowania.

Po zakończonej adoracji Najświętszego Sakramentu
Msza św. o godz. 18.00.


Komunikaty Duszpasterskie 16.02.2020


1. W piątek 21 lutego, jak co roku przypada na naszą parafię dzień w diecezjalnej wieczystej adoracji. Po Mszy św. sprawowanej

    o godz. 7.00 rano będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 18.00, po której sprawowana będzie Eucharystia.

    Zapraszam w tym dniu wszystkich do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, zwłaszcza poszczególne Róże Żywego Różańca.

    Plan adoracji Róż wywieszony jest w gablotach, na drzwiach wejściowych do kościoła w Osiecznicy i internetowej stronie parafialnej.

    Znajdźmy czas w tym dniu na przynajmniej kilkuminutową adorację Najświętszego Sakramentu.


2. Zbliża się czas naszych rozliczeń podatkowych.

    Informuję, że jak w ubiegłym roku tak również w tym mamy możliwość wsparcia jednym procentem odpisu podatkowego Stowarzyszenia

    św. Maksymiliana Marii Kolbe działającego przy naszej parafii dzięki pośrednictwu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Wystarczy

    wpisać tzw. numer KRS 0000163366 oraz dopisek Na Stowarzyszenie Świętego Maksymiliana w Osiecznicy. Numer KRS wywieszony

    jest w gablotach, dostępny na parafialnej stronie internetowej.

    Dopisek pozwoli dokładnie zlokalizować dokonany na rzecz naszego Stowarzyszenia odpis podatkowy. Wszystkim dziękujemy

    za wsparcie.


3. Przez cały okres Wielkiego Postu po Mszach św. o godz. 8.00 odbywać się będzie czytanie Pisma Świętego, w tym roku Ewangelii

    wg. św. Marka. Zachęcam do pozostawania na krótką chwilę po Mszy św. w celu lepszego poznania Dobrej Nowiny.


4. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Joannie Gnat, Katarzynie Pegza i Mirosławie Rakoczy.

    O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Joannę Dessaules, Bronisławę Cimuszyńską oraz Danutę Hanusiak.

    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Barbarze Makiele i Alinie Matysiak. O posprzątanie

    kościoła w Kliczkowie proszę panie Jadwigę Kubacką i Barbarę Kukułkę.


5. Przy wyjściu z kościoła można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 09.02.2020


1. Dziś druga niedziela miesiąca, wszystkimi ofiarami składanymi na tacę wspomagamy parafialny fundusz inwestycyjny.


2. We wtorek 11 lutego przeżywać będziemy wspomnienie Matki Boskiej z Lourdes - Światowy Dzień Chorego. Msze święte z udziałem 

     chorych i za wszystkich chorych sprawowane będą o godz. 16.30 w Kliczkowie i o godz. 18:00 w Osiecznicy. 

     W trakcie Mszy św. zostanie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. Apeluję do wszystkich parafian, byśmy tego dnia pomogli

     chorym dotrzeć do kościoła.


3. 21 lutego, jak co roku przypada na naszą parafię dzień w diecezjalnej wieczystej adoracji. Po Mszy św. sprawowanej o godz. 7.00 rano

    będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 18.00, po której sprawowana będzie Eucharystia.

    Zapraszam w tym dniu wszystkich do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, zwłaszcza poszczególne Róże Żywego Różańca.

    Plan adoracji Róż wywieszony jest w gablotach, na drzwiach wejściowych do kościoła w Osiecznicy i internetowej stronie parafialnej.

     Znajdźmy czas w tym dniu na przynajmniej kilkuminutową adorację Najświętszego Sakramentu.


4.  Zbliża się czas naszych rozliczeń podatkowych. Informuję, że jak w ubiegłym roku tak również w tym mamy możliwość wsparcia

     jednym procentem odpisu podatkowego Stowarzyszenia św. Maksymiliana Marii Kolbe działającego przy naszej parafii dzięki pośrednictwu

    Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Wystarczy wpisać tzw. numer KRS 0000163366 oraz dopisek Na Stowarzyszenie Świętego 

    Maksymiliana w Osiecznicy. Numer KRS wywieszony jest w gablotach, dostępny na parafialnej stronie internetowej.

     Dopisek pozwoli dokładnie zlokalizować dokonany na rzecz naszego Stowarzyszenia odpis podatkowy. Wszystkim dziękujemy za wsparcie.


5. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Kamili Skorupie, Monice Moździk, Ewie Rusinek

    oraz panom Józefowi Zatylnemu i Patrykowi Pieczarce.

    O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Iwonę Zatylną, Katarzynę Pegzę i Joannę Dessaules.

    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Danucie Rowińskiej i Joannie Rowińskiej-Kasper

    i Monice Kruszonie.

    O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Barbarę Makiełę i Alinę Matysiak.


6. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego. W zakrystii można zakupić

    w cenie 10 zł okolicznościowe duże kalendarze ścienne ze św. Janem Pawłem II. Na stoliku przy zakrystii jest nowy numer Rycerza Niepokalanej.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 02.02.2020


1. Dziś przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane dniem Matki Boskiej Gromnicznej. Na wszystkich mszach świętych

    święcimy świece gromniczne.

    Procesja ze świecami na Mszy św. o godz. 11.00.


2. W tym tygodniu zakończyliśmy w naszej parafii wizytę duszpasterską. Podczas kolędy poruszyliśmy wiele tematów związanych z życiem 

    naszej parafii, zwłaszcza w sferze sakramentalnej. Z ofiar kolędowych zebrane zostało 28940 zł

    z czego parafia musi oddać do Legnickiej Kurii Biskupiej 11242,50 zł. Pozostała kwota 17697,50 zł zostanie przeznaczona na potrzeby 

    ubogich, roczne utrzymanie kościołów, plebanii oraz wynagrodzenie proboszcza. Z ofiar na kościół pozostających w naszej parafii

    zebrane zostało 13580 zł.


    Za złożoną ofiarę na kościół dziękuję: paniom Helenie Kubickiej, Reginie Dąbrowskiej, państwu Zofii i Zbigniewowi Stelmach,

    Reginie i Zbigniewowi Żurek, Agnieszce i Adrianowi Wilas, Irenie i Ryszardowi Stelmach, Elżbiecie i Andrzejowi Miertuszka,

    Jadwidze i Kazimierzowi Parobczak, Edycie i Pawłowi Parobczak, Emilii i Tadeuszowi Wojdygo, Katarzynie i Michałowi Zadwórnym,

    Marzenie i Krzysztofowi Lehmann, Mirosławie i Romanowi Wieczorek, Aleksandrze i Ryszardowi Kozioł oraz Helenie i Franciszkowi Kozioł.


3. W tym tygodniu przeżywać będziemy:

    Pierwszy czwartek miesiąca z wystawieniem Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00 i Mszą św. o godz. 18.00, podczas której

    modlić się będziemy o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i do posługi misyjnej, szczególnie 

     z naszej parafii.

     Pierwszy piątek miesiąca z Mszą św. o godz. 18.00 w Osiecznicy i z modlitwą wynagradzającą grzechy nasze, parafii, Ojczyzny i świata

     całego Najświętszemu Sercu Jezusa, aby nasza modlitwa wyprosiła nawrócenie zatwardziałych grzeszników.

      Okazja do spowiedzi świętej w Kliczkowie o godz. 16.15 i w Osiecznicy o godz. 17.30.

     W godzinach porannych odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.


4. Za tydzień druga niedziela miesiąca, wszystkimi ofiarami składanymi na tacę wspomagamy parafialny fundusz inwestycyjny.


5. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę Kamilę Skorupę, Józefa Zatylnego, Monikę Moździk, Ewę Rusinek, Anetę Bettin i Patrycję Kuźnik.

    O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Monikę Smołę, Danutę Rowińską i Joannę Rowińską-Kasper.

     Jutro po wieczornej Mszy św.  zapraszam osoby chętne do pomocy w uprzątnięciu dekoracji świątecznych z kościoła w Osiecznicy. 


6. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego. W zakrystii można zakupić

    w cenie 10 zł okolicznościowe duże kalendarze ścienne ze św. Janem Pawłem II. Na stoliku przy zakrystii jest nowy numer Rycerza Niepokalanej.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 26.01.2020


1. Dziś na godz. 16.00 zapraszam do Zamku Kliczków na koncert kolęd w wykonaniu naszej scholi „Chór Aniołów", zespołów „Nad Kwisą"

    i „Bory". Podczas koncertu zostanie przeprowadzona kwesta na wakacyjny wyjazd scholi.


2. W tym tygodniu zakończymy w naszej parafii wizytę duszpasterską.

Z modlitwą i Bożym błogosławieństwem nawiedzać będziemy nasze rodziny, aby poprzez wspólną modlitwę

uprosić błogosławieństwo dla całej wspólnoty parafialnej. 

Podobnie jak w ubiegłym roku nasi ministranci zapowiadać będą wizytę duszpasterską z wyprzedzeniem jednodniowym. 

W tym tygodniu odwiedzimy z modlitwą i błogosławieństwem Bożym parafian:


Poniedziałek 27 stycznia ul. Ruszowska, Akacjowa

Wtorek 28 stycznia – ul. Wrzosowa, Osiedlowa

Środa 29 stycznia ul. Jodłowa, Krótka


W tym tygodniu kolęda będzie rozpoczynana od godz. 16.00.

Ofiary składane z racji Kolędy przeznaczone zostaną na fundusz inwestycyjny parafii. Dziękuję wszystkim,

którzy szczerym darem serca wspomagają inwestycje parafialne.


Za złożoną ofiarę na kościół dziękuję: paniom Julii Broszko, Zofii Słabickiej, Stanisławie Karwackiej, Halinie Komuńskiej, Bronisławie Kołodziej, Janinie Kisielewskiej, państwu Krystynie i Mirosławowi Miazga, Janinie i Stefanowi Lewandowskim, Krystynie i Ryszardowi Gnat, Bronisławie i Markowi Cimuszyńskim, Bronisławie i Szczepanowi Skrok, Halinie i Janowi Helman, Cecylii i Stanisławowi Rychlik, Irenie i Ryszardowi Kołodziej, Joannie i Zbigniewowi Kołodziej, Marii i Piotrowi Janiec, Zofii i Januszowi Sadowskim, Małgorzacie i Krzysztofowi Panasiuk, Annie i Leszkowi Kulikowskim, Małgorzacie i Tomaszowi Toczek, Beacie i Eugeniuszowi Jaskot, Janinie i Januszowi Kulikowskim oraz panom Janowi Skrok i Henrykowi Burdzy.


3. W tym tygodniu przeżywać będziemy:

     Pierwszą sobotę miesiąca z Mszą św. o godz. 10.00 poprzedzoną nabożeństwem od godz. 9.00 oraz modlitwą wynagradzającą grzechy

    Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, szczególnie zaś grzechy zabójstwa nienarodzonych. Zachęcam do nabożeństw pierwszych sobót, o które 

    prosiła Matka Boża przez dzieci z Fatimy. Będą one odprawiane do kwietnia. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.


4. Za tydzień w niedzielę przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, popularnie zwane dniem Matki Boskiej Gromnicznej. Na wszystkich 

    mszach świętych święcić będziemy świece gromniczne. Zachęcam, by tego znaku nie zabrakło w naszych dłoniach tego dnia w kościele 

    i w naszych chrześcijańskich domach. Procesja ze świecami na Mszy św. o godz. 11.00.


5. Za tydzień pierwsza niedziela lutego ze zmianą tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 8.00 w Osiecznicy, 9.30 w Kliczkowie

    i dziecięcej Róży po Mszy św. o godz. 11.00.


6. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję państwu Józefie i Tadeuszowi Kata, paniom Monice 

    Stefaniak, Elżbiecie Puzio, Joannie Matejewicz, Patrycji Matuszewskiej, Natalii Chlebowskiej z córką Zosią. 

    O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Halinę Komuńską, Agnieszkę Skoczypiec i Roksanę Sosin.

    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Janinie Turczyn, Marzenie Krzysztofik

    i Katarzynie Pieczarce. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Marie Domrzalską i Alicję Hyjek.


7. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 19.01.2020


1. Kontynuujemy w naszej wspólnocie wizytę kolędową.

   Z modlitwą i Bożym błogosławieństwem nawiedzać będziemy nasze rodziny, aby poprzez wspólną modlitwę uprosić błogosławieństwo

   dla całej wspólnoty parafialnej. 

Podobnie jak w ubiegłym roku nasi ministranci zapowiadać będą wizytę duszpasterską z wyprzedzeniem jednodniowym. 

W tym tygodniu odwiedzimy z modlitwą i błogosławieństwem Bożym parafian:


Poniedziałek 20 stycznia – ul. Porzeczkowa

Wtorek 21 stycznia – ul. Czerwonych Maków, Różana, Bratków

Środa 22 stycznia – ul. Jesionowa

Czwartek 23 stycznia – ul. Bukowa, Dębowa

Piątek 24 stycznia – ul. Wiśniowa 1,2,4,6,8, 

      ul. Czereśniowa

Sobota 25 stycznia  ul. Wiśniowa 3a, 3b, 3c

W tym tygodniu kolęda będzie rozpoczynana od godz. 16.00,

w sobotę od godz. 10.00.

Ofiary składane z racji Kolędy przeznaczone zostaną na fundusz inwestycyjny parafii. Dziękuję wszystkim,

którzy szczerym darem serca wspomagają inwestycje parafialne.


Za złożoną ofiarę na kościół dziękuję: paniom Iwonie Zatylnej, Alfredzie Jóźwiak, Kazimierze Anger, Helenie Jackowiak, Teresie Pieczarce, państwu Henryce i Januszowi Szczęsnym, Małgorzacie i Bogusławowi Konstantynowiczom, Marioli i Dariuszowi Dziki, Bożenie i Sebastianowi Bilińskim, Bożenie i Janowi Sawczakom, Katarzynie i Marcinowi Jaskot, Urszuli i Edwardowi Włosińskim, Zofii i Stanisławowi Jaskot, Marzenie i Andrzejowi Wawrzyniak, Romanowi i Danucie Puzio, Wandzie i Andrzejowi Lebieżyńskim, Genowefie i Kazimierzowi Groberskim, Danucie i Krzysztofowi Broszko, Janinie i Franciszkowi Kisielewskim, Michalinie i Mikołajowi Kowcz, Danucie i Janowi Miazga, Ryszardowi i Krystynie Karalus, Irenie i Zbigniewowi Michaluk, Urszuli
i Jarosławowi Głogowskim oraz panom Wiktorowi Puzio i Adamowi Rolniczak.


2. Za tydzień w niedzielę na godz. 16.00 zapraszam do Zamku Kliczków na koncert kolęd w wykonaniu naszej scholi „Chór Aniołów". Podczas 

    koncertu zostanie przeprowadzona kwesta na wakacyjny wyjazd scholi.


3. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Zofii Słabickiej i Stanisławie Karwackiej oraz Kacprowi 

    Kasperowiczowi. 

O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Józefę Kata, Elżbietę Puzio, Joannę Matejewicz, Natalię Chlebowską i Patrycję Matuszewską.

Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Ewie Karbownik i Helenie Skoczylas. O posprzątanie 

kościoła w Kliczkowie proszę panie Janinę Turczyn, Marzenę Krzysztofik i Katarzynę Pieczarkę.


4. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 12.01.2020

1. Przeżywamy dziś niedzielę Chrztu Pańskiego. W tym szczególnym dniu prośmy miłosiernego Boga o wierność przyrzeczeniom

    Chrztu św., które sprawiają, że nasza wiara jest żywa i autentyczna.


2. W dzisiejszą drugą niedzielę miesiąca wszystkimi ofiarami wspomagamy inwestycyjny naszej parafii. Dziękuję wszystkim za wspólną 

    troskę o przywracanie piękna naszych świątyń.


3. W imieniu ks. Marcina Szymaniaka, proboszcza parafii p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Tomisławiu zapraszam dziś

    na godz. 16.00 do kościoła w Tomisławiu na koncert kolęd w wykonaniu kapeli góralskiej.


4. Serdecznie zapraszam na Królewski Bal Karnawałowy, który odbędzie się na Zamku Kliczków w sobotę 25 stycznia

    Nowego Roku 2020

Koszt 300 zł od pary. 

Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii.


5. Kontynuujemy w naszej wspólnocie wizytę kolędową.

Z modlitwą i Bożym błogosławieństwem nawiedzać będziemy nasze rodziny, aby poprzez wspólną modlitwę uprosić błogosławieństwo

dla całej wspólnoty parafialnej. 

Podobnie jak w ubiegłym roku nasi ministranci zapowiadać będą wizytę duszpasterską z wyprzedzeniem jednodniowym. 

W tym tygodniu odwiedzimy z modlitwą i błogosławieństwem Bożym parafian:


Poniedziałek 13 stycznia – ul. Lubańska 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16, 17,21,21a,23,25,27,29

Wtorek 14 stycznia – ul. Lubańska 18,20,22,24,26,31a,33,37a,37b,39, 41,47,49

Środa 15 stycznia – ul. Świerkowa, Sosnowa, Żagańska

Czwartek 16 stycznia – ul. Klonowa 1,3,3a,5,8,9,10,11,12,13,13a,14,16,20, 

   ul. Pogodna

Piątek 17 stycznia – ul. Klonowa 15,15a,17,22,22b, 23,26,22a,24,46,

   ul. Polna

Sobota 18 stycznia – ul. Brzozowa, Ogrodowa, Parkowa

W tym tygodniu kolęda będzie rozpoczynana od godz. 16.00,

w sobotę od godz. 10.00.

Ofiary składane z racji Kolędy przeznaczone zostaną na fundusz inwestycyjny parafii. Dziękuję wszystkim, którzy szczerym darem serca wspomagają inwestycje parafialne.

Za złożoną ofiarę na kościół dziękuję: paniom Rozalii Bandarek, Sabinie Bieszczad, państwu Elżbiecie i Antoniemu Hytnar, Helenie i Janowi Wronkom, Witali i Piotrowi Kowalik, Agnieszce i Klaudiuszowi Wronkom, Barbarze
i Rajmundowi Makiełom, Jadwidze i Hieronimowi Kubackim, Helenie i Wiesławowi Miazga, Czesławie i Józefowi Skorupskim, Urszuli i Krzysztofowi Dzięgiel, Danucie
i Jerzemu Przystasz, Marii i Ludwikowi Broszko, Ewie i Hermanowi Strokom, Katarzynie i Dariuszowi Strokom, Aleksandrze i Mirosławowi Karnaś oraz panom Józefowi Kawalec i Kazimierzowi Dzięgiel.


6. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Mirosławę Bieszczad, Irenę Kozioł oraz Teresie

    i Karolinie Bieszczad. 

O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Zofię Słabicką, Stanisławę Karwacką i Irenę Kasperowicz.

Za wyczyszczenie rynien na plebanii i kościele w Osiecznicy dziękuję panom Arturowi Czarnocie i Tadeuszowi Sudół.

Za wyrównanie kostki brukowej chodnika przy kościele w Osiecznicy dziękuję panom Tadeuszowi Sudół i Dariuszowi Małeckiemu.

O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Ewę Karbownik i Helenę Skoczylas.


7. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 05.01.2020


1. Dziś pierwsza niedziela stycznia ze zmianą tajemnic różańcowych w Osiecznicy po Mszy św. o godz. 8.00 i w Kliczkowie po Mszy św.

    o godz. 9.30 oraz dziecięcej róży po Mszy św. o godz. 11.00.


2. Jutro w Uroczystość Objawienia Pańskiego w Osiecznicy i Kliczkowie odbędzie się Orszak Trzech Króli. Już dziś pragnę zaprosić wszystkich 

    parafian i nie tylko na to wydarzenie, jak również dziękuję wszystkim, którzy włączyli się bądź jeszcze włączą się w przygotowania do tego

    wielkiego wydarzenia.

    Rozpoczęcie Orszaku o godz. 12:00 spod Urzędu Gminy w Osiecznicy. Przemarsz do Kościoła w Kliczkowie z zatrzymaniem na poszczególne

    stacje. Ostatnia Stacja i Pokłon Trzech Króli przy kościele w Kliczkowie.

    Msze św. jutro w zmienionym porządku: 8.00, 9.30 w Osiecznicy i Uroczysta Msza św. Odpustowa w Kliczkowie o godz. 13:30.


3. W tym tygodniu kontynuujemy w naszej wspólnocie wizytę kolędową.

    Z modlitwą i Bożym błogosławieństwem nawiedzać będziemy nasze rodziny, aby poprzez wspólną modlitwę uprosić błogosławieństwo

    dla całej wspólnoty parafialnej. 

Podobnie jak w ubiegłym roku nasi ministranci zapowiadać będą wizytę duszpasterską z wyprzedzeniem jednodniowym. 

W tym tygodniu odwiedzimy z modlitwą i błogosławieństwem Bożym parafian:


Wtorek 7 stycznia Kliczków (od państwa Waszkiewiczów i ulicą nad rzeką Kwisą do skrzyżowania)

Środa 8 stycznia – Kliczków (od państwa Rudzik, nr 26 i stroną prawą patrząc od Zamku do skrzyżowania)

Czwartek 9 stycznia – Kliczków (od pani Bandarek i stroną od Folwarku do pani Chwedczuk)

Piątek 10 stycznia – ul. Słoneczna, Spacerowa, Widokowa

Sobota 11 stycznia – ul. Lubańska 51,55,59,30,32,34,36,61,63,65,67, 69,70, 73,75, oraz ul. Na Skarpie, Jasna, Wspólna


W tym tygodniu kolęda będzie rozpoczynana od godz. 16.00,

w sobotę od godz. 09.00.

Ofiary składane z racji Kolędy przeznaczone zostaną na fundusz inwestycyjny parafii. Dziękuję wszystkim,

którzy szczerym darem serca wspomagają inwestycje parafialne.


Za złożoną ofiarę na kościół dziękuję: paniom Sabinie Bieszczad, Danucie Kozioł, Emilii Rewaj, Iwonie Puzio, Dorocie Knichał, państwu Annie i Dariuszowi Małeckim, Agnieszce i Ryszardowi Mikołajczyk, Krystynie i Tadeuszowi Sudół, Żanecie i Wojciechowi Kasprzyk, Agnieszce Boba-Andrukiewicz i Arkadiuszowi Andrukiewicz, Danucie i Kazimierzowi Rowińskim oraz panu Patrykowi Żółtańskiemu.


4. W sobotę 11 stycznia na godz. 16.00 zapraszam w imieniu Sołectwa Osiecznica-Kliczków do Sali GOKiS w Osiecznicy

   na spotkanie opłatkowe.


5. Za tydzień druga niedziela miesiąca, wszystkimi ofiarami składanymi na tacę wspomagamy parafialny fundusz inwestycyjny.


6. Serdecznie zapraszam na Królewski Bal Karnawałowy, który odbędzie się na Zamku Kliczków w sobotę 25 stycznia

    Nowego Roku 2020

Koszt 300 zł od pary. 

Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii.


7. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję państwu Teresie i Karolowi Broszko, Krystynie i Józefowi 

  Jaworskim oraz panu Romualdowi Kuźnik. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Mirosławę Bieszczad, Irenę Kozioł

   i Katarzynę Matuszewską.

Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Elwirze Gortych i Zofii Tomiak.

O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Ewę Karbownik i Grażynę Kizymę.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 29.12.2019


1. Obchodzimy dziś Święto Świętej Rodziny. W szczególny sposób modlimy się za wszystkie rodziny, które są kolebkami

    miłości międzyludzkiej.


2. We wtorek 31 grudnia na zakończenie starego roku zapraszam wszystkich parafian o godz. 17.00 na Mszę św. dziękczynną

    za wszelkie otrzymane łaski w minionym roku, z prośbą o błogosławieństwo Boże w Nowym Roku.


3. W środę 1 stycznia obchodzić będziemy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dzień ten jest także światowym

    dniem modlitwy o pokój. W pierwszym dniu Nowego 2020 Roku prośmy Boga za wstawiennictwem Świętej Bożej Rodzicielki,

    by darzył nas pokojem serca, by darzył świat darem pokoju. 

    

     Msze święte w zmienionym porządku: 

     9.30 w Kliczkowie, 11.00 i 17.00 w Osiecznicy.


4. W tym tygodniu przeżywać będziemy:

    Pierwszy czwartek miesiąca z Mszą św. o godz. 17.00 podczas której modlić się będziemy o nowe, liczne i święte powołania

    kapłańskie, zakonne i do posługi misyjnej, szczególnie z naszej parafii.

    Pierwszy piątek miesiąca z Mszą św. o godz. 17.00 w Osiecznicy i z modlitwą wynagradzającą grzechy nasze, parafii, Ojczyzny i świata

    całego Najświętszemu Sercu Jezusa, aby nasza modlitwa wyprosiła nawrócenie zatwardziałych grzeszników.


    W godzinach porannych odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.

   Pierwszą sobotę miesiąca z Mszą św. o godz. 10.00 poprzedzoną nabożeństwem od godz. 9.00 oraz modlitwą wynagradzającą grzechy

   Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, szczególnie zaś grzechy zabójstwa nienarodzonych. Zachęcam do nabożeństw pierwszych sobót, o które

   prosiła Matka Boża przez dzieci z Fatimy. Będą one odprawiane do kwietnia. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.


5. Za tydzień pierwsza niedziela stycznia ze zmianą tajemnic różańcowych w Osiecznicy po Mszy św. o godz. 8.00 i w Kliczkowie po

   Mszy św. o godz. 9.30 oraz dziecięcej róży po Mszy św. o godz. 11.00.


6. W poniedziałek 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego w Osiecznicy i Kliczkowie odbędzie się Orszak Trzech Króli.

   Już dziś pragnę zaprosić wszystkich parafian i nie tylko na to wydarzenie, jak również dziękuję wszystkim, którzy włączyli się bądź jeszcze włączą

   się w przygotowania do tego wielkiego wydarzenia.

   Rozpoczęcie Orszaku o godz. 12:00 spod Urzędu Gminy w Osiecznicy. Przemarsz do Kościoła w Kliczkowie z zatrzymaniem na poszczególne stacje. 

   Ostatnia Stacja i Pokłon Trzech Króli przy kościele w Kliczkowie.

   Msze św. w tym dniu w zmienionym porządku: 8.00, 9.30 w Osiecznicy i Uroczysta Msza św. Odpustowa w Kliczkowie o godz. 13:30.


7. W tym tygodniu kontynuujemy w naszej wspólnocie wizytę kolędową.

   Z modlitwą i Bożym błogosławieństwem nawiedzać będziemy nasze rodziny, aby poprzez wspólną modlitwę uprosić błogosławieństwo dla

   całej wspólnoty parafialnej. 

Podobnie jak w ubiegłym roku nasi ministranci zapowiadać będą wizytę duszpasterską z wyprzedzeniem jednodniowym. 

W tym tygodniu odwiedzimy z modlitwą i błogosławieństwem Bożym parafian:


Poniedziałek 30 grudnia – ul. Kasztanowa

Czwartek 2 stycznia – ul. Spokojna, Zielona

Piątek 3 stycznia – ul. Liliowa, Kwiatowa, Tulipanowa

Sobota 4 stycznia – Kliczków (Osiedle „Błękitka", stroną lewą w dół do tamy oraz 38 i 38a)

W tym tygodniu kolęda będzie rozpoczynana od godz. 15.00, w sobotę od godz. 12.00

Ofiary składane z racji Kolędy przeznaczone zostaną na fundusz inwestycyjny parafii. Dziękuję wszystkim,

którzy szczerym darem serca wspomagają inwestycje parafialne.


8. Serdecznie zapraszam na Królewski Bal Karnawałowy, który odbędzie się na Zamku Kliczków w sobotę 25 stycznia

    Nowego Roku 2020

Koszt 300 zł od pary. 

Zgłoszenia w zakrystii lub kancelarii.


9. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Krystynę Sadowy, Teresę Broszko, Rozalię Kuźnik i Krystynę Jaworską. Za posprzątanie kościoła 

    w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Agnieszce Niemiec i Jolancie Ordon. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie 

    proszę panie Elwirę Gortych i Zofię Tomiak.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ


27 stycznia – ul. Leśna, Lipowa

28 grudnia – ul. Piaskowa 

30 grudniaul. Kasztanowa

2 stycznia – ul. Spokojna, Zielona

3 stycznia – ul. Liliowa, Kwiatowa, Tulipanowa

4 stycznia – Kliczków (Osiedle „Błękitka", stroną lewą w dół do tamy oraz 38 i 38a)

7 stycznia – Kliczków (od państwa Waszkiewiczów i ulicą nad rzeką Kwisą 

                     do skrzyżowania)

8 stycznia – Kliczków (od państwa Rudzik, nr 26 i stroną

     prawą patrząc od Zamku do skrzyżowania)

9 stycznia – Kliczków (od numeru 57 i stroną od Folwarku 

                     do państwa Haftarczyk)

10 stycznia – ul. Słoneczna, Spacerowa, Widokowa

11 stycznia – ul. Lubańska 51, 55, 59, 30, 32, 34, 36, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 73, 75,

        ul. Na Skarpie, Jasna, Wspólna

13 stycznia – ul. Lubańska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 21, 21a, 23, 25, 27, 29 

14 stycznia – ul. Lubańska 18, 20, 22, 24, 26, 31a, 33, 37a, 37b, 39, 41, 47, 49

15 stycznia – ul. Świerkowa, Sosnowa, Żagańska

16 stycznia – ul. Klonowa 1, 3, 3a, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 16, 20,

       ul. Pogodna

17 stycznia – ul. Klonowa 15, 15a, 17, 22, 22b, 23, 26, 22a, 24, 46, 

        ul. Polna

18 stycznia – ul. Brzozowa, Ogrodowa, Parkowa

20 stycznia – ul. Porzeczkowa

21 stycznia – ul. Czerwonych Maków, Różana, Bratków

22 stycznia – ul. Jesionowa

23 stycznia – ul. Bukowa, Dębowa 

24 stycznia – ul. Wiśniowa 1, 2, 4, 6, 8, 

      ul. Czereśniowa

25 stycznia – ul. Wiśniowa 3a, 3b, 3c

27 stycznia ul. Ruszowska, Akacjowa

28 stycznia – ul. Wrzosowa, Osiedlowa

29 stycznia – ul. Jodłowa, Krótka


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 25.12.2019


1. Z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wszystkim Parafianom oraz Gościom składam serdeczne życzenia, aby Nowonarodzony 

    Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co już martwe; niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności. 

    Radosnych Świąt w gronie rodzinnym.


2. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania naszej wspólnoty oraz świątyni do uroczystości Narodzenia 

    Pańskiego. 

  • Mateuszowi Sadowskiemu za zbudowanie Groty Betlejemskiej do kościoła w Osiecznicy oraz grupie parafian za ufundowanie do niej nowych figurek.
  • Dorosłym, młodzieży oraz dzieciom za przygotowanie choinek oraz świątecznych dekoracji w kościele w Osiecznicy i w Kliczkowie. 
  • Osobom odpowiedzialnym za pomoc w załatwieniu choinek do kościoła
    w Osiecznicy i Kliczkowie.
  • Służbie liturgicznej za przygotowanie Liturgii i ich posługę. 
  • Zespołowi „Nad Kwisą" za animację muzyczną Pasterki w Kliczkowie.
  • Scholi parafialnej „Liberatus" za animację muzyczną Pasterki w Osiecznicy. 
  • Pani Agnieszce Serwatyńskiej za piękne świąteczne aranżacje kwiatowe do naszych kościołów w Kliczkowie i w Osiecznicy. 
  • Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania radosnych Świąt w naszej wspólnocie parafialnej.

3. Dziś w uroczystość Narodzenia Pańskiego nie ma Mszy św. o godz. 8.00 pozostałe Msze św. jak w niedzielę. W drugi dzień naszego 

    świętowania, w święto św. Szczepana porządek Mszy św. niedzielny. 


4. Od piątku 27 grudnia rozpoczynamy w naszej Wspólnocie wizytę kolędową. Z modlitwą i Bożym błogosławieństwem nawiedzać będziemy 

    nasze rodziny, aby poprzez wspólną modlitwę uprosić błogosławieństwo dla całej wspólnoty parafialnej. Podobnie jak w ubiegłym roku nasi 

    ministranci zapowiadać będą wizytę duszpasterską z wyprzedzeniem jednodniowym. 


W tym tygodniu kolędę rozpoczynać będziemy

od godz. 10:00 do 13:00 i od 16:00 do 20:00.


W piątek 27 grudnia – ul. Leśna, Lipowa

W sobotę 28 grudnia – ul. Piaskowa


Ofiary składane z racji Kolędy przeznaczone zostaną na fundusz inwestycyjny parafii. Dziękuję wszystkim, którzy szczerym darem serca wspomagają inwestycje parafialne.


5. W najbliższą niedzielę z racji Święta Świętej Rodziny zachęcam do przychodzenia i siadania na Mszach świętych całymi rodzinami w jednej ławce.


6. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego w podwójnym numerze i zmienionej cenie.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 22.12.2019


1. Jutro ostatnia Msza św. Roratnia o godz. 7.30 i wręczenie nagród dla dzieci, które uczestniczyły w roratnich spotkaniach.

     Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w tegorocznych roratnich spotkaniach: pani katechetce Elżbiecie Kozioł, pani Wiolecie Drożdż, panu 

     Marcinowi Dusińskiemu za dostarczanie pączków i słodkich bułek, oraz wszystkim rodzicom, którzy pomagali dzieciom w dotarciu na Roraty

     a po nich do szkoły.


2. W nocy z wtorku na środę sprawować będziemy dwie Msze św. Pasterskie o godz. 22:00 w Kliczkowie oraz o godz. 24:00

    w Osiecznicy. Ofiary zbierane na tacę podczas Mszy św. Pasterskich przeznaczone będą na Diecezjalny Fundusz Życia. Wszystkim serdecznie 

    dziękujemy za wsparcie.


3. W uroczystość Narodzenia Pańskiego 25 grudnia nie będzie Mszy św. o godz. 8.00.

    W drugi dzień Świąt 26 grudnia porządek Mszy św. jak w niedzielę.


4W przyszłą niedzielę z racji Święta Świętej Rodziny zachęcam do przychodzenia i siadania na Mszach świętych całymi rodzinami w jednej ławce.


5. W zakrystii można jeszcze zaopatrzyć się w opłatki na stół wigilijny.


6. Od piątku 27 grudnia rozpoczynamy w naszej Wspólnocie wizytę kolędową. Z modlitwą i Bożym błogosławieństwem nawiedzać będziemy 

    nasze rodziny, aby poprzez wspólną modlitwę uprosić błogosławieństwo dla całej wspólnoty parafialnej.

W tym tygodniu kolędę rozpoczynać będziemy

od godz. 10:00 do 13:00 i od 16:00 do 20:00.


W piątek 27 grudnia – ul. Leśna, Lipowa

W sobotę 28 grudnia – ul. Piaskowa


Ofiary składane z racji Kolędy przeznaczone zostaną na fundusz inwestycyjny parafii. Dziękuję wszystkim, którzy szczerym darem serca wspomagają inwestycje parafialne.


7. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Henryce Szczęsnej, Grażynie Soleckiej oraz Małgorzacie

    i Natalii Konstantynowicz. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Krystynę Sadowy, Teresę Broszko, Rozalię Kuźnik i Krystynę 

    Jaworską. Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Teresie Becli i Agacie Bednarskiej.

    O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Agnieszkę Niemiec i Jolantę Ordon.


8. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego w podwójnym numerze i zmienionej cenie.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 15.12.2019


1. Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Msze św. roratnie z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych tak samo jak

    w ubiegłych latach od poniedziałku do piątku o godz. 7.00 rano, w najbliższą sobotę o godz. 9.00. Po roratach każdego dnia rano w salce 

    parafialnej na dzieci będzie czekała świeża słodka bułka, pączek, kakao, mleko, soki, herbata bądź kawa zbożowa oraz popcorn.


2.  Mimo wcześniejszych zapowiedzi jeszcze tylko dziś będzie możliwość zakupienia pierników świątecznych, domków z piernika oraz różnych 

     świątecznych ozdób. Zachęcam do zakupu. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na wyposażenie multimedialne do kościoła w 

     Kliczkowie.


3. W poniedziałek i wtorek nie będzie Mszy św. wieczornych w Osiecznicy.


4. W piątek przeżywać będziemy dzień spowiedzi adwentowej


Porządek Liturgii w dniu spowiedzi:

930 – 1000 Spowiedź – Osiecznica

1000 – Msza św. – Osiecznica

1615 – 1630 Spowiedź – Kliczków

1630 – Msza św. – Kliczków

1645 – 1730 Spowiedź – Osiecznica

        1730 – Msza św. – Osiecznica


5. W piątek po Mszy św. zapraszam osoby chętne do pomocy przy dekoracji świątecznej kościoła w Osiecznicy. Szczególnie proszę o pomoc kandydatów

     do bierzmowania.


6. W zakrystii można nabyć jeszcze duże świece na Stół Wigilijny w cenie 15 zł jedna.


7. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję Danucie Kozioł, Pawłowi Kozioł i Anecie Sikorze. O posprzątanie kościoła

    w Osiecznicy proszę panie Henrykę Szczęsną, Grażynę Solecką i Małgorzatę Konstantynowicz. Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę 

    na kwiaty dziękuję paniom Genowefie Gabryk i Bożenie Szymonowicz. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Teresę Beclę i Agatę 

    Bednarską.


8. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego. Za tydzień niedziela w podwójnym numerze

    i zmienionej cenie.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 08.12.2019


1. Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Msze św. roratnie z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych tak samo jak 

    w ubiegłych latach od poniedziałku do piątku o godz. 7.00 rano, w najbliższą sobotę o godz. 9.00. Po roratach każdego dnia rano w salce 

    parafialnej na dzieci będzie czekała świeża słodka bułka, pączek, kakao, mleko, soki, herbata bądź kawa zbożowa.


2. Mimo wcześniejszych zapowiedzi jeszcze tylko dziś będzie możliwość zakupienia pierników świątecznych, domków z piernika oraz 

    różnych świątecznych ozdób. Zachęcam do zakupu. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na wyposażenie multimedialne do 

    kościoła w Kliczkowie.


3. W poniedziałek i wtorek nie będzie Mszy św. wieczornych w Osiecznicy.


4. W piątek na Mszę św. o godz. 17.00 a po niej do Sali Parafialnej zapraszam kandydatów do bierzmowania z trzeciego rocznika.


6. Z dużym wyprzedzeniem zapraszam na Królewski Bal Karnawałowy, który odbędzie się na Zamku Kliczków w sobotę 25 stycznia 

    Nowego Roku 2020. Tegoroczny temat przewodni w strojach jest dowolny. Koszt 300 zł od pary. Zgłoszenia w zakrystii lub 

    kancelarii. Do wyśmienitej wspólnej zabawy serdecznie zapraszamy.


7. W zakrystii można nabyć świece na Stół Wigilijny w cenie: duża – 15 zł, mała – 6 zł.


8. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Krystynie Małeckiej, Liliannie Swobodzie i Annie Marek.

    O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Danutę Kozioł, Monikę Kozioł i Anetę Sikorę. Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną

    ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Agnieszce Boba-Andrukiewicz, Jadwidze Zydze i Marcie Drab. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę 

    panie Genowefę Gabryk i Bożenę Szymonowicz.


9. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 01.12.2019


1.  Dziś I Niedziela Adwentu rozpoczynająca nowy Rok Liturgiczny, i jednocześnie pierwsza niedziela miesiąca ze zmianą tajemnic różańcowych po 

     Mszy św. o godz. 8.00 w Osiecznicy, 9.30 w Kliczkowie i dziecięcej Róży po Mszy św. o godz. 11.00. Poświęcenie opłatków podczas Mszy św.

     o godz. 9:30 w Kliczkowie oraz o godz. 11:00 w Osiecznicy. Roznoszone będą do naszych domów przez przedstawicieli działającego przy naszej 

     parafii Stowarzyszenia św. Maksymiliana Marii Kolbe. Ofiary składane przy tej okazji zostaną przeznaczone na zakup opału do kościoła i plebanii 

     w Osiecznicy.


2. Rozpoczynamy czas Adwentu, radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Msze św. roratnie z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych tak 
    samo jak w ubiegłych latach od poniedziałku do piątku o godz. 7.00 rano, w najbliższą sobotę natomiast o godz. 10.00. Po roratach każdego dnia 
    rano w salce parafialnej na dzieci będzie czekała świeża słodka bułka, kakao, mleko, herbata bądź kawa zbożowa.


3. W tym tygodniu przeżywać będziemy:

     Pierwszy czwartek miesiąca z modlitwą o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i do posługi misyjnej. Z tej racji wystawienie 

     Najświętszego Sakramentu o godz. 16.00 z modlitwą w intencji powołań a po nim Eucharystia o godz. 17.00.

     Pierwszy piątek miesiąca z okazją do spowiedzi świętej od godz. 15.45 w Kliczkowie i od godz. 16.30 w Osiecznicy, oraz modlitwą wynagradzającą grzechy 

     nasze, parafii, Ojczyzny i świata całego Najświętszemu Sercu Jezusa, aby nasza modlitwa wyprosiła nawrócenie zatwardziałych grzeszników.

    W godzinach porannych odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.

     Pierwszą sobotę miesiąca z Mszą św. o godz. 10.00 poprzedzoną nabożeństwem od godz. 9.00 oraz modlitwą wynagradzającą grzechy

     Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, szczególnie zaś grzechy zabójstwa nienarodzonych. Zachęcam do nabożeństw pierwszych sobót, o które prosiła 

     Matka Boża przez dzieci z Fatimy. Będą one odprawiane od grudnia do kwietnia. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.


4. 6 grudnia to dzień, w którym do dzieci przychodzi św. Mikołaj z prezentami
    Św. Mikołaj został zaproszony do naszej parafii właśnie 6 grudnia na Mszę św. o godz. 17.00. Będzie to jednocześnie Msza św. Roratnia. 
    Rodziców, którzy chcieliby, aby w tym dniu z ich pociechami spotkał się święty proszę o zgłaszanie tej informacji w zakrystii.


5. W piątek na Mszę św. o godz. 17.00 a po niej do Sali Parafialnej zapraszam scholę „Chór Aniołów" na świętowanie 6 rocznicy powstania.


6. Za tydzień druga niedziela miesiąca, wszystkimi ofiarami składanymi na tacę wspomagamy parafialny fundusz inwestycyjny.


7. Za tydzień od drugiej niedzieli adwentu będzie możliwość zakupienia pierników świątecznych, domków z piernika oraz różnych świątecznych ozdób 

    wykonanych przez naszych parafian i księdza proboszcza. Zachęcam zatem do zakupu. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na wyposażenie 

    multimedialne do kościoła w Kliczkowie. Podobnie jak w ubiegłym roku będzie można zakupić do naszych domów choinki.


8. Nasza parafia podobnie jak w ubiegłym roku organizuje 6 stycznia w Osiecznicy i KliczkowieOrszak Trzech Króli". Wielu naszych parafian i nie 

    tylko, co roku angażuje się w przygotowanie i przebieg Orszaku, za co składam im serdeczne Bóg zapłać. Już dzisiaj zatem zachęcam do włączenia się 

    w przygotowania do tego wielkiego wydarzenia.


9. Informuję, że przygotowany już został terminarz Mszy św. na nowy rok 2020. Osoby, którym zależy na specjalnych terminach Mszy 
    św. ślubnych, rocznicowych, jubileuszowych, za bliskich zmarłych w rocznicę ich śmierci, czy też dziękczynnych, błagalnych, zapraszam 
    odpowiednio wcześniej do zakrystii lub kancelarii parafialnej. Pamiętajmy o naszych bliskich zmarłych, pamiętajmy 
    o dziękczynieniu Bogu za otrzymane od Niego łaski.


10. Z dużym wyprzedzeniem zapraszam na Królewski Bal Karnawałowy, który odbędzie się na Zamku Kliczków w sobotę 25 

      stycznia Nowego Roku 2020. Tegoroczny temat przewodni w strojach jest dowolny. Koszt 300 zł od pary. Zgłoszenia w zakrystii 

      lub kancelarii. Do wyśmienitej wspólnej zabawy serdecznie zapraszamy.


11. W zakrystii można nabyć świece na Stół Wigilijny w cenie: duża – 15 zł, mała – 6 zł.


12. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Jolancie Puzio, Halinie Burdyl oraz Annie Małeckiej.

      O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Annę Widyńską, Krystynę Małecką, Liliannę Swobodę. Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie

       i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Joannie Stach, Magdalenie Błońskiej i Izabeli Spychale z córką Kają. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie 

       proszę panie Agnieszkę Boba Andrukiewicz, Jadwigę Zygę i Martę Drab.


13. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego. Na stoliku przy zakrystii jest nowy 

      numer miesięcznika Rycerz Niepokalanej.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 24.11.2019


1. W piątek na Mszę św. a po niej na spotkanie zapraszam kandydatów do bierzmowania z trzeciego rocznika.


2. Za tydzień pierwsza niedziela grudnia ze zmianą tajemnic różańcowych w Osiecznicy po Mszy św. o godz. 8.00 i w Kliczkowie po Mszy 
    św. o godz. 9.30 oraz dziecięcej róży po Mszy św. o godz. 11.00.


3. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy czas Adwentu, radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Msze św. roratnie z udziałem dzieci

    i młodzieży tak samo jak w ubiegłych latach od poniedziałku do piątku o godz. 7.00 rano, w sobotę natomiast o godz. 9.00. Po roratach 

    każdego dnia rano w salce parafialnej na dzieci będzie czekała świeża słodka bułka, kakao, mleko, herbata bądź kawa zbożowa.


4. W przyszłą niedzielę poświęcenie opłatków podczas Mszy św. o godz. 9:30 w Kliczkowie oraz o godz. 11.00 w Osiecznicy. Roznoszone będą 
    do naszych domów przez przedstawicieli Stowarzyszenia św. Maksymiliana Marii Kolbe. Przypominam, że ofiary składane przy tej okazji 
    zostaną przeznaczone zostaną na zakup opału do kościoła i plebanii w Osiecznicy.


5. 6 grudnia to dzień, w którym do dzieci przychodzi św. Mikołaj z prezentami
    Św. Mikołaj został zaproszony do naszej parafii właśnie 6 grudnia na Mszę św. o godz. 17.00. Będzie to jednocześnie Msza św. Roratnia. 
    Rodziców, którzy chcieliby, aby w tym dniu z ich pociechami spotkał się święty proszę o zgłaszanie tej informacji w zakrystii.


6. Nasza parafia podobnie jak w ubiegłym roku organizuje 6 stycznia w Osiecznicy i KliczkowieOrszak Trzech Króli". Wielu naszych parafian i nie 

    tylko, co roku angażuje się w przygotowanie i przebieg Orszaku, za co składam im serdeczne Bóg zapłać. Już dzisiaj zatem zachęcam do włączenia się 

    w przygotowania do tego wielkiego wydarzenia.


7. Informuję, że przygotowana jest księga intencji na przyszły rok. Jeśli zatem komuś zależy na konkretnym terminie Mszy św. Zachęcam do wcześniejszego zarezerwowania sobie tego terminu, dotyczy to zwłaszcza Mszy św. Gregoriańskich.


8. Z dużym wyprzedzeniem zapraszam na Królewski Bal Karnawałowy, który odbędzie się na Zamku Kliczków w sobotę 25 stycznia 

    Nowego Roku 2020. Tegoroczny temat przewodni w strojach jest dowolny. Koszt 300 zł od pary. Zgłoszenia w zakrystii lub 

    kancelarii. Do wyśmienitej wspólnej zabawy serdecznie zapraszamy.


9. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję pani Agnieszce Mikołajczyk. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy 

    proszę panie Jolantę Puzio Halinę Burdyl, Annę Małecką. Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom 

    Monice Wołoszyn, Ludwice Mertuszce i Sylwii Mertuszce. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Joannę Stach, Magdalenę Błońską

    i Izabelę Spychałę.


10. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 17.11.2019


1. W piątek we wspomnienie św. Cecylii o godz. 18.00 zapraszam na wspólną Agapę w salce parafialnej Zespoły „Nad Kwisą" i „Bory"

    oraz scholę Liberatus. 


2. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Joannie Makowskiej wraz z synem Filipem, Annie Myśków, 
    Adeli Bornej, i panu Stanisławowi Tomasik. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Agnieszkę Mikołajczyk, Angelikę Rosół, Anielę 
    Karczewską oraz Annę Domrzalską.
    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Alicji Jóźwiak, Joannie Niemyt i Elżbiecie Hytnar.
   O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Monikę Wołoszyn, Ludwikę i Sylwię Mertuszkę.


3. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 10.11.2019


1. Dziś druga niedziela miesiąca, wszystkimi ofiarami składanymi na tacę wspieramy fundusz inwestycyjny parafii.


2. Jutro 11 listopada w Święto Odzyskania Niepodległości, zapraszam do modlitwy za Ojczyznę. Msze św. będą sprawowane

    o godz. 8.00, 11.00 w Osiecznicy i o godz. 9.30 w Kliczkowie. Po wszystkich Mszach św. w łączności z całą Polską odśpiewamy hymn narodowy.


3. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Krystynie Sudół, Monice Mikołajczyk i Helenie 

    Makowskiej. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Janinę Tomasik, Joannę Makowską oraz Agnieszkę Mikołajczyk.

    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Annie Stryczek i Ewelinie Nalepę.

    Za pielęgnację kwiatów przy kościele w Kliczkowie dziękuję Joannie Niemyt i Izabeli Zarównej. O posprzątanie kościoła

    w Kliczkowie proszę panie Alicję Jóźwiak, Joannę Niemyt i Elżbietę Hytnar.


4. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 03.11.2019


1. Dziś pierwsza niedziela listopada ze zmianą tajemnic różańcowych w Osiecznicy po Mszy św. o godz. 8.00, w Kliczkowie po Mszy św.

    o godz. 9.30 oraz dziecięcej róży po Mszy św. o godz. 11.00.


2. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać Odpust Zupełny, który ofiarujemy za naszych zmarłych pod zwykłymi warunkami,

    tj. stan łaski uświęcającej, Komunia Święta przyjęta w intencji zmarłej osoby, nawiedzenie cmentarza i modlitwa w intencjach papieża.


3. W tym tygodniu przeżywać będziemy Pierwszy czwartek miesiąca z modlitwą  o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne

    i do posługi misyjnej. Z tej racji wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, nabożeństwo wypominkowe  o godz. 17:30

    z modlitwą w intencji powołań a po nim Eucharystia.


4. W piątek w godzinach porannych odwiedziny chorych z posługą sakramentalną


5. Za tydzień w niedzielę zmieniony będzie porządek Mszy świętych. Będą sprawowane tylko trzy Msze św.: 8.00 i 10.00

    w Osiecznicy oraz 15.00 w Kliczkowie z udziałem wojska. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy za Ojczyznę.


6. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Helenę Wrzeszcz, Krystynę Sudół, Monikę Mikołajczyk i Helenę Makowską.

    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Rozalii Waszkiewicz, Alinie Wawrzyniak

    i Janinie Nalepie. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Annę Stryczek i Ewelinę Nalepę.


7. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 27.10.2019


1. Do czwartku zapraszam na nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30, w Kliczkowie o godz. 16.30.


2. W czwartek od godz. 17.00 będzie możliwość spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych. Dzieci w środę na nabożeństwo 

    przynoszą swoje plansze ze zbieranymi obrazkami.


3. W ostatnich dniach do naszych domów roznoszone były karty wypominkowe. Są one dostępne również w zakrystii. Karty wypominkowe 
     proszę wrzucać zarówno w Osiecznicy jak i w Kliczkowie do przygotowanej z przodu kościoła skrzynki. Plan modlitwy wypominkowej 
     zamieszczony jest na odwrocie każdej kartki i wywieszony w gablocie w przedsionku kościoła, przy bramie wjazdowej oraz na stronie internetowej parafii.


4. W piątek 1 listopada przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Procesja na cmentarz po Mszy świętej o godz. 11.00.


5. Zarówno 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych jak i 2 listopada we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
    Msze św. będą sprawowane o godz. 8.00, 11.00 w Osiecznicy oraz o 9.30 w Kliczkowie.


6. W dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać Odpust Zupełny, który ofiarujemy za naszych zmarłych pod zwykłymi warunkami, 

     tj. stan łaski uświęcającej, Komunia Święta przyjęta w intencji zmarłej osoby, nawiedzenie cmentarza i modlitwa w intencjach papieża.


7. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w piątek 8 listopada


8. W niedzielę 10 listopada zmieniony będzie porządek Mszy świętych. Będą sprawowane tylko trzy Msze św.: 8.00 i 10.00
    w Osiecznicy oraz 15.00 w Kliczkowie z udziałem wojska. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy za Ojczyznę.


9. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Marcie Olszowej, Sylwii Kałużyńskiej oraz 
    Karinie Michalskiej. Dziękuję panu Sebastianowi Stryczkowi za użyczenie dmuchawy do liści a państwu Rozalii i Romualdowi 
    Kuźnik za pomoc w uprzątnięciu liści wokół kościoła i plebanii w Osiecznicy. 

O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Beatę Szykułę i Marcelę Banaś.

Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Aldonie Rudzik, Jolancie Kumosz i Sabinie 

Wasyliszyn. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Rozalię Waszkiewicz, Alinę Wawrzyniak i Janinę Nalepę.


10. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę i Gościa Niedzielnego z dodatkiem filmu

      Lourdes. Dostępny jest już nowy numer miesięcznika Rycerz Niepokalanej z dodatkiem kalendarza na 2020 rok.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Komunikaty Duszpasterskie 20.10.2019


1. Zapraszam na nabożeństwa różańcowe.

    Nabożeństwa w Osiecznicy od poniedziałku do piątku o godz. 17.30,

   w Kliczkowie również zapraszam na modlitwę różańcową codziennie o godz. 16.30,

   w sobotę po Mszy św., w niedzielę w Osiecznicy po Mszy św. o godz. 8:00, w Kliczkowie natomiast przed Mszą św. o godz. 9:30.

2. W piątek na Mszę św. o godz. 18.00 a po niej na spotkanie zapraszam kandydatów do bierzmowania z III rocznika.

3. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Michalinie Kowcz oraz Agnieszce i Wiktorii Kot.

    O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Martę Olszową, Sylwię Kałużyńską oraz Karinę Michalską

    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Bronisławie Pokładek, Urszuli Pawłowskiej i Ewie

    Marciniak. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Aldonę Rudzik, Jolantę Kumosz i Sabinę Wasyliszyn.

4. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę, Gościa Niedzielnego.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty Duszpasterskie 13.10.2019


1. Dzisiejszej niedzieli jest zmieniony porządek Mszy świętych. Nie ma Mszy św. o godz. 8.00 i 12.30 natomiast jest Msza św.

    o godz. 18.00 połączona z ostatnim 

    w tym roku Nabożeństwem Fatimskim. Modlitwę rozpoczniemy o godz. 17.00 Różańcem Fatimskim. Podczas tego nabożeństwa 

    będziemy modlić się o pokój na świecie, w naszym kraju, w naszych rodzinach i w naszych sercach. Serdecznie zachęcam

    do pozostawiania w skrzynce  z przodu kościoła w Osiecznicy licznych intencji modlitewnych, które będą odczytywane

    w czasie nabożeństwa. Na nabożeństwo przynosimy ze sobą świece, które będą przez nas niesione podczas procesji wokół kościoła.

    Na Mszę św. przychodzi również młodzież ze wszystkich trzech roczników przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania. 

    Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.


2.  Dziś druga niedziela miesiąca wszystkimi ofiarami składanymi na tacę wspieramy fundusz inwestycyjny parafii.


3. Dziś obchodzimy XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!". Podobnie jak w ubiegłym roku sprzedawane

    są papieskie kremówki. Zachęcam do nieliczenia kalorii i zakupu większej ilości przepysznych kremówek.


4. Dziś również do puszek zbierane są ofiary na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia" wspierającą ubogą, uzdolnioną młodzież.


5. Zapraszam na nabożeństwa różańcowe.

    Nabożeństwa w Osiecznicy od poniedziałku do piątku o godz. 17.30, w Kliczkowie również zapraszam na modlitwę różańcową 

    codziennie o godz. 16.30,  w sobotę po Mszy św., w niedzielę w Osiecznicy po Mszy św. o godz. 8:00, w Kliczkowie natomiast

    przed Mszą św. o godz. 9:30.


6. W piątek na Mszę św. a po niej na spotkanie zapraszam kandydatów do bierzmowania z III rocznika.


7. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję państwu Janinie i Franciszkowi Kisielewskim.

    O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Michalinę Kowcz i Agnieszkę Kot.

    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Halinie Bednarskiej i Kamili Cimoszyńskiej 

   oraz Gabrieli Cimoszyńskiej. O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Bronisławę Pokładek, Urszulę Pawłowską

   i Ewę Marciniak.


8. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę, Gościa Niedzielnego.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty Duszpasterskie 29.09.2019

1. Od wtorku 1 października zapraszam na nabożeństwa różańcowe.
    Nabożeństwa w Osiecznicy od poniedziałku do czwartku o godz. 17.30, w Kliczkowie również zapraszam na modlitwę różańcową
    codziennie o godz. 16.30, w piątki i soboty po Mszach św., w niedzielę w Osiecznicy po Mszy św. o godz. 8:00, w Kliczkowie natomiast
    przed Mszą św. o godz. 9:30.

2. W czwartek na Mszę św. o godz. 18.00 i po niej na spotkanie zapraszam kandydatów do bierzmowania z drugiego rocznika.

3. Za tydzień pierwsza niedziela października ze zmianą tajemnic różańcowych w Osiecznicy po Mszy św. o godz. 8.00 i w Kliczkowie
    po Mszy św. o godz. 9.30 oraz dziecięcej róży po Mszy św. o godz. 11.00.

4. W tym tygodniu przeżywać będziemy:
    Pierwszy czwartek miesiąca z modlitwą o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i do posługi misyjnej. Z tej racji
    wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 17.00, nabożeństwo różańcowe o godz. 17:30 z modlitwą w intencji powołań a po nim
    Eucharystia.
    Pierwszy piątek miesiąca z okazją do spowiedzi świętej od godz. 16.15 w Kliczkowie 
i od godz. 17.15 w Osiecznicy, oraz modlitwą
    wynagradzającą grzechy nasze, parafii, Ojczyzny 
i świata całego Najświętszemu Sercu Jezusa, aby nasza modlitwa wyprosiła
    nawrócenie zatwardziałych grzeszników.

    W godzinach porannych odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.

    Pierwszą sobotę miesiąca z Mszą św. o godz. 9.00 poprzedzoną śpiewem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP oraz modlitwą
    wynagradzającą grzechy Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, szczególnie zaś grzechy zabójstwa nienarodzonych.

5. Z dwa tygodnie w niedzielę 13 października będzie zmieniony porządek Mszy świętych. Nie będzie Mszy św. o godz. 8.00 natomiast
    będzie Msza św. o godz. 18.00 połączona z ostatnim w tym roku Nabożeństwem Fatimskim. Modlitwę rozpoczniemy 
o godz. 17.00
    Różańcem Fatimskim. Podczas tego nabożeństwa będziemy modlić się 
o pokój na świecie, w naszym kraju, w naszych rodzinach
    i w naszych sercach. Serdecznie zachęcam do pozostawiania w skrzynce z przodu kościoła licznych intencji modlitewnych, które będą
    odczytywane w czasie. Na nabożeństwo przynosimy ze sobą świece, które będą przez nas niesione podczas procesji wokół kościoła.
    Na Mszę św. przychodzi również młodzież ze wszystkich trzech roczników przygotowujących się do Sakramentu
    Bierzmowania
.  Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.

6. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję Ewie Probali, Dorocie Broszko oraz Barbarze Broszko.
    O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę narzeczonych Urszulę Konstantynowicz i Jakuba Chmielowskiego.
    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Agnieszce Stryczek i Witalii Kowalik. O posprzątanie
    kościoła w Kliczkowie proszę panie Henrykę Smolak, Jagodę Smolak, Marzenę Smolak i Iwonę Kędzierską.

7. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę, Gościa Niedzielnego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty Duszpasterskie 22.09.2019

1. W piątek na Mszę św. o godz. 18.00 a po niej na spotkanie do salki parafialnej zapraszam kandydatów z III rocznika,
    tj. klas pierwszych ponadpodstawowych 
i ósmej szkoły podstawowej przygotowujących się do sakramentu bierzmowania
.

2. Za złożoną ofiarę na kościół dziękuję pani Halinie Komuńskiej.

3. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Annę Goździk, Danutę Broszko i Julię Broszko.
    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Irenie Hajde, Paulinie Hołuń i Izabeli Zarównej.
    O posprzątanie kościoła w Kliczkowie proszę panie Agnieszkę Stryczek i Witalię Kowalik.

4. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę, Gościa Niedzielnego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty Duszpasterskie 15.09.2019

1. W środę na Mszę św. o godz. 18.00 a po niej na spotkanie do salki parafialnej zapraszam uczniów klasy szóstej szkoły
    podstawowej pragnących rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania
.

2. W czwartek na godz. 8.30 zapraszam do Kliczkowa na Mszę św. z udziałem wojska związaną z uroczystością wręczenia sztandaru
    dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
.

3. Za posprzątanie kościoła w Osiecznicy i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję państwu Marii i Janowi Dul oraz Magdalenie Dul i panu
    Andrzejowi Koman. O posprzątanie kościoła w Osiecznicy proszę panie Grażynę Groberską oraz Wandę Lebieżyńską i Mariolę
    Lebieżyńską.

    Za posprzątanie kościoła w Kliczkowie i złożoną ofiarę na kwiaty dziękuję paniom Katarzynie Skrok i Bożenie Baran. O posprzątanie
    kościoła w Kliczkowie proszę panie Irenę Hajde, Paulinę Hołuń i Izabelę Zarówną.

4. Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć tygodniki katolickie Niedzielę, Gościa Niedzielnego.