CHRZEST (DZIECKA)

Należy przedłożyć duszpasterzowi w kancelarii parafialnej następujące dokumenty:

- Akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego;
- Świadectwa bierzmowania dla osób mających podjęć się godności chrzestnej (nego);
- Świadectwo z parafii dla osób mających podjąć się godności chrzestnej (nego) stwierdzające, że osoby
  są wierzącymi i praktykującymi katolikami;

Przed udzieleniem sakramentu Chrztu duszpasterz przypomni o spowiedzi św. dla rodziców dziecka
(jeśli jest taka możliwość) i chrzestnych, aby przed tym ważnym dla dziecka i całej rodziny wydarzeniem przystąpili oni
do sakramentu Pokuty. Pamiętamy przy tym, aby nie pozostawiać Spowiedzi św. na ostatnią chwilę lub dzień sakramentu
Chrztu. Należy zaplanować spowiedź św. z odpowiednim wyprzedzeniem w dzień powszedni, aby unikać pośpiechu lub roztargnienia. Zachęcam do ofiarowania Eucharystii w intencji ochrzczonego dziecka z prośba o Boże błogosławieństwo
na prawdziwie chrześcijańskie życie.

Do chrztu przygotowujemy także:
- białą szatę
- świecę