BIERZMOWANIE

Ukończenie specjalnego cyklu katechez przy parafii, które rozpoczynają się od VI klasy szkoły podstawowej i trwają
  do końca VIII klasy szkoły podstawowej;

- Świadectwo chrztu;
- Pozytywnie zaliczony egzamin sprawdzający z wiadomości religijnych kandydata do Bierzmowania.

Podczas sakramentu Bierzmowania kandydaci zachowują imię chrzcielne. Jeśli nie jest ono związane z osobą
świętej (ego), to wówczas w porozumieniu z duszpasterzem można dodać imię na Bierzmowanie.

Tuż przed udzieleniem sakramentu Bierzmowania kandydat przystępuje do Spowiedzi św. Przygotowując się do
tak ważnego dla całej rodziny dnia, do sakramentu Pokuty powinni także przystąpić rodzice i świadek bierzmowania.

Świadkiem Bierzmowania powinna być osoba dojrzała, która wcześniej sama przystąpiła do tego sakramentu, jest
wzorowym katolikiem, przystępuje do sakramentów świętych i rzeczywiście może być osobą, która swoim postępowaniem potrafi zaświadczyć o tym, że wiara jest dla niej światłem i drogą w życiu. Najlepiej gdyby świadkiem był chrzestny lub chrzestna. Świadkami nie powinni być rówieśnicy przyjmującego Bierzmowanie.

Bierzmowanie udzielane będzie udzielane każdego roku na przełomie maja i czerwca, na przemian, raz w parafii macierzystej, raz w parafii p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Tomisławiu, chyba, że Ks. Biskup wyznaczy inny termin.

Kandydat powinien na uroczystość Bierzmowania przygotować schludny, czysty i wyrażający powagę tego wydarzenia ubiór.